Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana a bezpečnost vašich osobních údajů má pro nás vysokou prioritu. Proto striktně dodržujeme předpisy německého spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Níže naleznete informace o tom, jaký druh dat evidujeme a za jakým účelem je zjišťujeme:

1. Přenos dat / protokolování dat

Při návštěvě těchto stránek webový server automaticky zaznamená soubory protokolů, které nelze přiřadit k žádné určité osobě. Tato data obsahují např. typ a verzi prohlížeče, použitý operační systém, referenční URL (předtím navštívenou stránku), IP adresu dotazujícího se počítače, datum a čas přístupu dotazu na server a dotaz na soubor klienta (název souboru a URL). Tato data se sbírají jen za účelem statistického vyhodnocení. Nejsou předávána třetím osobám ke komerčním ani nekomerčním účelům.

2. Využití osobních údajů

Osobní údaje se zjišťují nebo zpracovávají jen tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte dobrovolně, např. V rámci kontaktního formuláře. Jestliže v souvislosti s obchodní činností neexistují potřebné důvody, můžete předtím udělený souhlas s ukládáním vašich osobních údajů s okamžitou platností kdykoliv písemně odvolat (např. e-mailem nebo faxem). Vaše údaje nebudou předány třetí osobě, pokud není jejich předání vyžadováno zákonnými předpisy.

3. Poskytnutí informací, změna a smazání vašich údajů

Podle platného práva se nás můžete kdykoliv písemně dotázat, zda a jaké osobní údaje o vás evidujeme. Příslušné sdělení obdržíte obratem.

4. Zabezpečení vašich dat

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, budou pomocí veškerých učiněných technických a organizačních bezpečnostních opatření zabezpečeny tak, aby nebyly přístupné neoprávněným třetím osobám. Při zasílání velmi citlivých údajů nebo informací doporučujeme využít poštovní cestu, protože při zaslání e-mailem nelze zaručit úplné zabezpečení dat.

5. Informace ke Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené soubory cookies o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenesou na server Google v USA a tam se uloží. Na základě anonymizace IP na těchto webových stránkách však Google vaši IP adresu nejprve zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server Google v USA přenese celá IP adresa a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho použití webových stránek, pro sestavení reportů o webových aktivitách a poskytnutí dalších služeb spojených s použitím internetu provozovateli webových stránek. IP adresa vašeho počítače zjištěná v rámci Google Analytics není sdružována s dalšími daty od Google.

Pomocí níže uvedených opatření můžete kdykoliv uplatnit vaše právo na odvolání souhlasu. Ukládání cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí být možné v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Navíc můžete zamezit evidování dat vytvořených soubory cookies a vztahujících se k vašemu použití webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracování těchto dat společností Google tím, že si z níže uvedeného odkazu stáhnete a instalujete příslušný nástroj (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Webová analýza zůstane deaktivována tak dlouho, dokud tento doplněk Add-on od Googlu není deaktivován nebo odstraněn. Proto prosím neodstraňujte tento doplněk, pokud si nepřejete webovou analýzu. Doplněk Add-on je nastaven jednotlivě pro každý prohlížeč a počítač. Pokud tedy tyto webové stránky zobrazujete v různých prohlížečích, musíte tento doplněk přidat pro každý zvlášť.

6. Cookies

Jestliže navštívíte naše webové stránky, může se stát, že ve vašem počítači uložíme informace ve formě cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které webový server zašle do vašeho prohlížeče a které se uloží na pevný disk vašeho počítače.
Přitom se neukládají žádné osobní údaje uživatele, ale jen adresa internetového protokolu. Tato informace slouží k tomu, abychom vás opětovně rozpoznali při vaší další návštěvě našich webových stránek a usnadnili vám navigaci. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky podle vašich zájmů nebo uložit vaše heslo, abyste je nemuseli pokaždé zadávat. Samozřejmě si můžete prohlížet naše webové stránky také bez cookies. Pokud nechcete, abychom váš počítač opětovně rozpoznali, můžete zakázat ukládání cookies na vašem pevném disku tím, že ve vašem prohlížeči zvolíte nastavení „neakceptovat žádné cookies“. Konkrétní postup naleznete v návodu od výrobce vašeho prohlížeče. Pokud neakceptujete cookies, může to vést k omezení funkce našich nabídek.

7. Změny těchto ustanovení o ochraně osobních údajů

Tyto směrnice na ochranu vašich osobních údajů čas od času aktualizujeme. Měli byste si tyto směrnice občas pročíst, abyste byli aktuálně informováni, jak chráníme vaše data a neustále zlepšujeme obsahy našich webových stránek. Jestliže provedeme podstatné změny ohledně shromažďování, využívání anebo předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, upozorníme vás na to jednoznačnou a dobře viditelnou poznámkou na webových stránkách. Používáním webových stránek udělujete svůj souhlas s podmínkami těchto směrnic na ochranu osobních údajů.

V případě dotazů k těmto ustanovením o ochraně osobních údajů nás prosím kontaktujte přes naši stránku Kontakty.

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 233 323 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář