Energie

Besparingen | Stabiliteit | Veiligheid

 

Verantwoord gebruik van hulpbronnen

De bouw en de exploitatie van gebouwen produceert bijna 40% van de wereldwijde klimaatschadelijke emissies. Dit maakt gebouwen de koploper in het wereldwijde energieverbruik en de grootste klimaatkiller (VN-milieuprogramma). Politieke onzekerheden, exploderende energieprijzen en de tastbare effecten van klimaatverandering maken onmiddellijke actie essentieel.

Zo reageerde de regering in Duitsland op korte termijn op de crisissituatie. Daar is het motto vanaf nu: we doen er alles aan om het energieverbruik drastisch te verminderen. Verlichtingsinstallaties voor reclamedoeleinden of architecturale verlichting moeten tijdens de wintermaanden van 22.00 tot 6.00 uur worden uitgeschakeld, anders riskeren de exploitanten zware boetes.

B.E.G. beperkt energieverspilling sinds de jaren 80.

Als elektronicabedrijf zetten wij ons al meer dan 35 jaar in voor energiebesparing. Het doel bij de ontwikkeling van onze bewegings- en aanwezigheidsmelders is om de verlichting naar behoefte te schakelen en een maximum aan veiligheid, comfort en energiebesparing te realiseren. Rekening houdend met de helderheid van de kamer dankzij daglicht, kan de kunstmatige verlichting worden gedimd tot de gewenste helderheid.

 

Energiebesparende mogelijkheden benutten

Het energieverbruik verminderen en tegelijkertijd het comfort verhogen - dat is mogelijk met aanwezigheidsgestuurde gebouwautomatisering. Eenmaal in gebruik genomen werkt het systeem automatisch op de achtergrond: dit betekent bijvoorbeeld dat de verlichting automatisch wordt geschakeld en gedimd, de kamertemperatuur of het koelvermogen wordt verlaagd wanneer ruimtes niet in gebruikt zijn of wanneer er al optimale, natuurlijke omstandigheden heersen.

In particuliere huishoudens werkt het bewust uitschakelen van de verlichting misschien nog wel, maar   
hoe groter een gebouw, hoe minder de gebruikers zich verantwoordelijk voelen. Vooral in grote gebouwen zoals kantoren, industriële hallen, magazijnen, parkeergarages, ziekenhuizen, hotels en openbare gebouwen, zou de lichtregeling automatisch moeten werken zodra een ruimte in gebruik is.

Bespaar tot 80%

Een gebruiker van een gebouw wil de wandschakelaar in een toilet niet aanraken en voelt zich evenmin veilig in donkere gangen en hallen. Kantooractiviteiten of lessen worden meestal zelden onderbroken om het licht uit te doen zodra het daglicht de ruimte voldoende verlicht. In gebouwen zonder gebouwautomatisering betekent dit tot nu toe dat de veiligheid en het comfort in het gedrang komen en de verlichting permanent brandt. Zo kan bijvoorbeeld in een kantoorgebouw tot 50% worden bespaard, in een hoogbouwmagazijn tot 60% en in toiletruimtes tot 80%.

Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +32 38 87 81 00
E-Mail: luxomat(@)beg-belgium(.)be
Contactformulier