Privacybeleid voor de B.E.G. One Cloud

(1)    De B.E.G. One-dienst bestaat uit een app die alleen lokaal op uw eindapparaat wordt gebruikt en wordt gebruikt voor afstandsbediening en projectbeheer, een Windows-programma waarmee de app kan worden gebruikt, en een cloud die wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie met andere eindapparaten/gebruikers en voor het bieden van ondersteuning. In het volgende geven wij informatie over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze B.E.G. One Cloud. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2)    De verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is B.E.G. Brück Electronic GmbH, Gerberstraße 33, 51789 Lindlar, Duitsland (zie ons impressum). U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: Datenschutzbeauftragter, Gerberstraße 33, 51789 Lindlar, Duitsland, telefoon: +49 2266 90121-399, e-Mail: datenschutz(@)beg(.)de

(3)    Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres en, indien door u verstrekt, uw naam en telefoonnummer door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag niet langer noodzakelijk is of - in geval van wettelijke bewaarplicht - beperken de verwerking.

(4)    Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod een beroep doen op in opdracht werkende dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hieronder gedetailleerd informeren over de respectieve processen. Daarbij zullen wij ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

(1)    U hebt de volgende rechten met betrekking tot de u betreffende persoonsgegevens:

 • recht op informatie,
 • recht op correctie of verwijdering,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht om bezwaar te maken tegen verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2)    U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens in ons bedrijf.

(1)    Indien u gebruik wenst te maken van onze cloud, dient u zich te registreren door uw e-mailadres, dat tevens wordt gebruikt als uw gebruikersnaam, en een wachtwoord naar keuze op te geven, alsmede een naam naar keuze. Er is geen verplichting om een duidelijke naam te gebruiken; gebruik onder pseudoniem is mogelijk. Wij maken gebruik van de zogeheten double-opt-in procedure voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas voltooid is wanneer u uw registratie heeft bevestigd door te klikken op de link in een bevestigings-e-mail die u daartoe wordt toegezonden. Indien u uw inschrijving niet binnen een maand bevestigt, wordt uw inschrijving automatisch uit onze database verwijderd. Het verstrekken van de bovengenoemde gegevens is verplicht; alle andere informatie kunt u vrijwillig verstrekken door onze app te gebruiken.

(2)    Als u onze cloud gebruikt, slaan wij uw gegevens op die nodig zijn voor de uitvoering van het contract, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Indien uw toegang gedurende 2 jaar niet werd gebruikt, zal deze automatisch door ons worden verwijderd na voorafgaande kennisgeving per e-mail. De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract worden dan eveneens gewist.

(3)    De vrijwillig door u verstrekte gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard. U kunt alle gegevens in de beveiligde klantenzone beheren en wijzigen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DS-GVO.

(4)   Als u onze cloud gebruikt, kunt u uw gegevens beschikbaar stellen aan andere gebruikers van de cloud. Anders kunnen uw gegevens niet door andere gebruikers worden ingezien.

(5)    Om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens door derden te voorkomen, wordt de verbinding versleuteld.

(1)    Bij het gebruik van de B.E.G. One Cloud verzamelen wij de hieronder beschreven persoonsgegevens om een comfortabel gebruik van de functies mogelijk te maken. Bij het gebruik van de Cloud verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u de functies van onze Cloud aan te bieden, de stabiliteit en veiligheid te waarborgen en, indien nodig, ondersteuning te kunnen bieden (rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DS-GVO):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan kwam
 • browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2)    Verder hebben we uw apparaat identificatie nodig, de naam van uw mobiele eindapparaat. In het geval van ondersteuning hebben wij de naam van uw mobiele toestel en het daarop geïnstalleerde besturingssysteem nodig.

(3)   Na uw bevestiging zal uw locatie regelmatig aan ons worden doorgegeven, waarbij wij uw laatst doorgegeven locatie alleen zullen gebruiken indien dit noodzakelijk is voor bepaalde functies zoals radio of communicatie, en de vorige locatieberichten zullen wissen.

(4)    Naast de eerder genoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u de Cloud gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het apparaatgeheugen van uw mobiele eindapparaat en worden toegewezen aan de app die u gebruikt. Via cookies kan bepaalde informatie stromen naar de instantie die de cookie plaatst (hier: wij). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw mobiele toestel. Zij dienen om de dienst in zijn geheel gebruikersvriendelijker en doeltreffender te maken.

a.   De volgende soorten cookies worden gebruikt, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Voorbijgaande cookies (zie b)
 • Persistente cookies (zie c).

b.    Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de dienst afsluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, die kan worden gebruikt om verschillende verzoeken aan uw mobiele app toe te wijzen. Hierdoor kan uw mobiele apparaat worden herkend wanneer u onze mobiele app opnieuw gebruikt. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de app sluit.

c.    Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de instellingen van uw mobiele besturingssysteem en de app configureren volgens uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van onze mobiele app kunt gebruiken.

(5)    In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners die gevestigd zijn in een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(6)   Uw gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en verwijderd indien u de rechten om ze te gebruiken intrekt of indien de gegevens niet langer nodig zijn om de diensten te verlenen en er geen wettelijke bewaarplichten zijn.

(1)    Wanneer u de app downloadt, wordt de nodige informatie doorgegeven aan de App Store, d.w.z. in het bijzonder gebruikersnaam, e-mailadres en klantnummer van uw account, tijdstip van downloaden, betalingsinformatie indien van toepassing en het individuele identificatienummer van het apparaat. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling en zijn er niet verantwoordelijk voor. Wij verwerken de gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het downloaden van de app op uw eindapparaat.

(2)    Het Windows-programma dat u met de app kunt gebruiken, kan gratis worden gedownload via onze website. Tijdens het downloaden worden via de website verdere gebruikersgegevens verwerkt, waarover wij u informeren in de gegevensbeschermingsverklaring van onze website (https://www.beg-luxomat.com/nl/privacyverklaring/)Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +31 85 04 33 240
E-Mail: info(@)beg-nederland(.)nl
Contactformulier
Aanspreekpartner ter plekke