B.E.G. producten wereldwijd in gebruik

Openbare gebouwen

Het in de jaren 20 van de vorige eeuw gebouwde Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen doet na een renovatie van meerdere jaren dienst als het nieuwe stadhuis. Van binnen ziet het stadhuis eruit als een modern ontworpen bestuursgebouw, waarin naast de grote vergaderzaal en de raadszaal ook de zittingzalen, het kantoor van de burgemeester en ongeveer 280 kantoorruimten zijn ondergebracht.

De kantoren zijn uitgerust met mini-aanwezigheidsmelders van B.E.G. van het type PD9. De PD9-aanwezigheidsmelders schakelen en regelen de verlichting automatisch op basis van bewegingen in het vertrek. Hierbij registreren ze zelfs de kleinste bewegingen, bijvoorbeeld wanneer aan een bureau wordt gewerkt. Door de daglichtafhankelijke regeling wordt bij schemerig daglicht slechts zoveel verlichting toegevoegd als nodig is om de vooraf ingestelde lichtwaarde voor het vertrek te bereiken. Zo wordt er geen energie verspild en zijn de werkplekken altijd optimaal verlicht. De PD9-aanwezigheidsmelders zijn bovendien volstrekt onopvallend direct in de armatuurbehuizing geïntegreerd.

Dit is het grootste bouwproject van Centraal-Zwitserland: de vier nieuwe gebouwen op de Allmend in Luzern hebben maar liefst 260 miljoen Zwitserse franken gekost. Naast het voetbalstadion voor 17.000 fans, de thuisbasis van FC Luzern, komen twee woontorens en een sportgebouw. Alle gebouwen zijn uitgerust met bewegings- en aanwezigheidsmelders van B.E.G.

De eisen die door de opdrachtgever aan de lichtschakeling werden gesteld, waren zeer hoog voor dit prestigeobject. De nadruk lag op de functionaliteit en een vraaggestuurde verlichting. Bovendien moest het design van de aanwezigheidsmelder passen bij de moderne architectuur van het complex. In totaal werden ongeveer 600 bewegings- en aanwezigheidsmelders van verschillende typen gemonteerd: van de PD4, die grote oppervlakken detecteert en geschikt is voor terreinen, grote kantoorruimten en zalen, via de Indoor-180-wandmelder, die gangen en toiletten perfect bewaakt, tot en met de kleine PD9, die onopvallend in het strekmetalen plafond is geplaatst. Verder hebben de ontwerpers gekozen voor zowel KNX- als conventionele 230V-melders. Het bijzondere voordeel van B.E.G.-melders is bovendien dat de melders zowel voor de KNX- als voor de 230V-technologie leverbaar zijn in hetzelfde design. Er is dus geen verschil te zien tussen melders van de beide systemen.

Kantoorgebouwen

De firma UNICUM (nationale vereniging van gereedschapsmachinefabrikanten), die in Cinisello Balsamo (bij Milaan) is gevestigd, heeft in 2015 haar hoofdkantoor, een in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd kantoorgebouw, gerenoveerd in overeenstemming met de nieuwste normen ten aanzien van energie-efficiëntie.

Het energieverbruik van het gebouw komt hoofdzakelijk voor rekening van twee functies, namelijk verlichting en HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning). Om de verlichting en het aircosysteem afhankelijk van de behoefte te kunnen regelen, zijn in het hele gebouw DALI-aanwezigheidsmelders gemonteerd. In de kantoren meten PD2-M-DALI/DSI-HKL-aanwezigheidsmelders op elke werkplek het aanwezige daglicht in de ruimte en voegen hier voldoende kunstlicht aan toe, zodat een vooraf ingestelde luxwaarde wordt bereikt. De tweede uitgang van de melder regelt het aircosysteem afhankelijk van de aanwezigheid. In de gangen zijn aanwezigheidsmelders van het type PD4-M-DALI/DSI toegepast. Deze melders zijn voorzien van een nachtlichtfunctie: bij afwezigheid wordt de verlichting gedurende een instelbare tijd gedimd naar 10% van de verlichtingsintensiteit. Zo wordt de gebruiker nooit met een volledig donkere ruimte geconfronteerd.

Met meer dan 4500 medewerkers is de Hamburger Hochbahn AG een van de grootste streekvervoersbedrijven in Duitsland. Het hoofdkantoor bevindt zich sinds 1918 midden in de oude binnenstad van Hamburg in een voormalig handelskantoorgebouw, het Hochbahnhaus. Om het gebouw te moderniseren, moest het worden aangepast aan de huidige normen van gebouwautomatisering.

In het gebouw wordt dag en nacht gewerkt, want het streekvervoer staat ook 's nachts niet stil. De verlichting brandde vroeger 24 uur per dag. Om dit extreem hoge elektriciteitsverbruik tegen te gaan werden in de gangen 128 aanwezigheidsmelders van het type PD4-M-Dimm gemonteerd. In de kelderruimten werden aanwezigheidsmelders van het type PD2 en PD4 aangebracht, om ook hier de verlichtingsregeling te optimaliseren. De verlichting in de toiletruimten wordt met de PD3N-1C-Micro geschakeld. Dankzij de geïntegreerde microfoon kan de bewegingsmelder, als het licht onverhoopt eens uitgaat, door een geluid worden geactiveerd. De vele afzonderlijke bereiken van de verlichtingsregeling in het Hochbahnhaus zijn op elkaar afgestemd en daardoor kan het energieverbruik worden geoptimaliseerd. Door de nieuwe maatregelen kon de zuivere verlichtingstijd van 24 uur naar 4-6 uur per dag worden teruggebracht.

Modern ontwerp van de technische systemen van gebouwen is al meer dan 20 jaar de succesformule van ingenieursbureau Sulzer in Vogt. Dit familiebedrijf met 40 medewerkers heeft zijn sporen verdiend met technische ingenieursdiensten zoals ontwerp, advies en projectbeheer. Voor hun eigen nieuwbouw hebben de ingenieurs zich ambitieuze doelen gesteld: er is een energieneutraal gebouw ontworpen dat aantoonbaar niet meer energie verbruikt dan het opwekt.

De complete gebouwtechniek is via een KNX-systeem verbonden. Bij de optimalisering van het stroomverbruik is speciale aandacht besteed aan een intelligente menglichtregeling, want de verlichting alleen al kan een groot deel van het stroomverbruik voor haar rekening nemen. In de kantoren zorgt de aanwezigheidsmelder PD11-KNX voor een vraaggestuurde verlichting. Afhankelijk van het invallende zonlicht wordt er slechts zoveel kunstlicht toegevoegd als er op dat moment nodig is. Voor de verlichting in de kantoortuinen zijn PD2-KNX-aanwezigheidsmelders geïnstalleerd. In de gangen zijn PD4-KNX-aanwezigheidsmelders aangebracht, die door hun grote detectiebereik grote gebieden bestrijken. In ruimten die niet permanent in gebruik zijn, zoals technische ruimten en opslagruimten, zijn bewegingsmelders zonder KNX-verbinding geïnstalleerd. De toegang en de buitenruimte worden bewaakt door vier RC-plus next-buitenbewegingsmelders.

Ziekenhuizen

Scholen/universiteiten

In het centrum van het kuuroord Bad Harzburg aan de noordkant van de Harz staat het in 1828 gebouwde Werner-von-Siemens-Gymnasium. Deze onderwijsinstelling, die in 1869 werd opgericht als Harzburger Privat-Schulgesellschaft, kan terugblikken op een bewogen geschiedenis van bijna 150 jaar. Tegenwoordig bezoeken ongeveer 550 leerlingen de school voor voortgezet onderwijs en werken er ongeveer 55 leerkrachten.

Om de afzonderlijke ruimten in de school onafhankelijk van elkaar te kunnen aansturen, werden er in het nieuwe KNX-systeem 150 plafondmelders van het type PD2-KNX toegepast. Vooral in de klaslokalen met veel daglicht wordt met een daglichtafhankelijke lichtregeling veel energie bespaard. Kunstlicht wordt hierbij gebruikt als aanvulling op het daglicht. Dit betekent dat er steeds precies de hoeveelheid kunstlicht wordt toegevoegd die op dat moment nodig is. Een ander voordeel is dat de melder de verlichting uitschakelt wanneer er geen beweging meer wordt gedetecteerd. Zo wordt voorkomen dat tijdens de pauze of na de lessen de verlichting ingeschakeld blijft.

Het aanwezigheidssignaal van de plafondmelder wordt ook gebruikt voor het aansturen van de temperatuurregeling in de desbetreffende ruimte. Buiten de normale lestijden wordt een ruimte alleen op een aangename temperatuur gebracht wanneer deze ook wordt gebruikt. Zo wordt de optimale oplossing gerealiseerd ten aanzien van comfort en energiebesparing bij de verlichting en verwarming van het gebouw.

Het Gymnasium Bürgerwiese is met 950 leerlingen en 54 leerkrachten een van de grootste scholen in Dresden. Door de centrale ligging en de moderne ruimten met grote ramen en veel licht is dit een heel aantrekkelijke school. De voor 26,5 miljoen euro gerealiseerde nieuwbouw op de Lennéplatz werd in 2014 in gebruik genomen. Ongeveer 360 aanwezigheids- en bewegingsmelders leveren een bijdrage aan de energie-efficiëntie.

In alle klaslokalen van het Gymnasium Bürgerwiese wordt de PD4-M-TRIO-DIM toegepast. Deze aanwezigheidsmelder is speciaal ontwikkeld voor gebruik in klaslokalen. De melder heeft twee lichtsensoren. De ene lichtsensor wordt gericht op de werkplekken bij het raam en de andere op de werkplekken bij de muur. Zo kunnen twee verlichtingszones worden gedefinieerd. Een ander doorslaggevend argument voor de klaslokaalmelder is het extra relais. Via dit relais kan de bordverlichting apart worden geregeld.

In de lange gangen zijn de speciale gangaanwezigheidsmelders PD4-M-2C-K geïnstalleerd. Kleine tussenruimten en nissen worden bestreken door de PD2-M-2C. De schooltoiletten met vele afzonderlijke cabines worden gedetecteerd met de Indoor180R-Micro. Deze heeft naast het optische systeem ook een akoestische detectie. Hierdoor wordt de nalooptijd automatisch verlengd wanneer de aanwezigheidsmelder een geluid registreert. In de nieuwe sportzaal is de PD4-M-2C gemonteerd. Deze aanwezigheidsmelder is speciaal ontworpen voor grote hoogten en bestrijkt een oppervlak van max. 447 m2.

Het IWT-TETRA-project over de "Impact van daglichtregelsystemen op ontwerp en renovatie van schoolgebouwen" van de Katholieke Universiteit Leuven (Technologiecampus Gent) is een monitoringcampagne waarbij langdurig en in de praktijk metingen van het energieverbruik in tien klaslokalen werden uitgevoerd.

B.E.G. is een van de twintig partners van het onderzoeksproject. Om onderzoek te doen naar daglichtafhankelijke lichtregeling en aanwezigheidscontrole zijn op twee locaties producten van B.E.G. geïnstalleerd.

  • In Heilig-Hart & College in Halle zijn PD2-KNX-aanwezigheidsmelders gemonteerd, die via de KNX-bus met de gebouwenregeling zijn verbonden. Het door de aanwezigheidsmelders geregistreerde ruimtegebruik kan ook voor andere gebouwfuncties worden gebruikt, bijvoorbeeld het regelen van de verwarming.
  • Omdat in gemeenschappelijk gebruikte ruimten vaker wordt vergeten het licht uit de doen, zijn in een klaslokaal van Don Bosco Haacht de aanwezigheidsmelders PD4-M-TRIO-DALI/DSI geïnstalleerd. Deze melder kan drie kanalen aansturen, waarvan er twee kunnen worden gedimd. Voor schoollokalen, die in de regel een raamzijde en een muurzijde hebben, is dit ideaal. Want zo kan gelijktijdig aan de van het raam verwijderde zijde van het lokaal meer kunstlicht worden toegevoerd dan aan de raamzijde.

De studie heeft bevestigd dat door een intelligente verlichtingsregeling tussen 18-46% aan energie kan worden bespaard.

De Lindenschule in Lübtheen, dat op zo'n 40 km van Schwerin, de hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern, ligt is landelijk de eerste verwarmingskosten- en CO2-neutrale school. Door de renovatie- en verbouwingswerkzaamheden werd het vroegere prefabgebouw getransformeerd tot een intelligent passiefhuis. Ook ten aanzien van energie-efficiënte verlichting zijn er grote inspanningen geleverd.

Overal in de school zijn dimbare aanwezigheidsmelders toegepast. In 28 klaslokalen worden de armaturen geregeld door melders van het type PD4-M-TRIO-DIM, waarbij rekening wordt gehouden met het invallende daglicht. Daarnaast hebben de leraren echter altijd de mogelijkheid om in te grijpen in de automatische regeling. Zo kan de verlichting bijvoorbeeld bij presentaties met een beamer ook handmatig worden uitgeschakeld. Op de gangen en in de grotere bijruimten worden in totaal 68 aanwezigheidsmelders van het type PD4-M toegepast. Deze zorgen ervoor dat de verlichting op de gangen wordt uitgeschakeld wanneer deze bijv. tijdens de lessen niet worden gebruikt. De kleinere bijruimten, zoals de kopieerkamer en de opslagruimten voor papier of meubilair, worden bewaakt en geschakeld door 31 compacte melders van het type PD2-M met een detectiebereik van 10 meter. De toiletruimten van de school zijn uitgerust met een wandmelder van het type Indoor 180-R. Deze melder is ondergebracht in een traditionele schakelunit en beschikt bovendien over een ingebouwde microfoon. De melder schakelt zo niet alleen bij gedetecteerde beweging, maar ook wanneer er geluid wordt waargenomen.

In de gemeente Ternat loopt de grondige renovatie van een sportcentrum met zwembad stilaan op zijn einde. De receptie, de verschillende sportzalen en de cafetaria werden gekoppeld aan het verlichtingsregelingssysteem Dalisys van BEG. Na de voltooiing van deze renovatie volgt ook nog het zwembad.

Een centraal beheersysteem om de verlichting doorheen quasi het hele sportcentrum te sturen. Vanuit die stelling begon BEG met de planning van het project. De receptie in de vernieuwde inkomruimte is als het ware het commandocentrum van waaruit de verlichting in de verschillende zalen, sommige niet zichtbaar vanaf die receptie, beheerd kunnen worden. Vanuit de receptie kan de verlichting in elke zaal afzonderlijk in- en uitgeschakeld worden. De gekende ‘alles-uit’-functie is uiteraard ook aanwezig. Toch kan in elke ruimte zelf de verlichting bediend en in sommige, waar nodig, gedimd worden. Aangezien sommige zalen niet in het zichtveld van de receptie liggen, krijgt men aan de balie een statusweergave van de verlichtingssituatie in die zalen. Zo heeft de baliemedewerker in één oogopslag een overzicht van het gehele gebouw.

Persmededeling

Logistieke hallen

De firma Southampton Freight Services Ltd (SFS) is in 1998 opgericht als familiebedrijf voor transport en logistiek. Na inmiddels 17 jaar had het bedrijf, in het kader van de sterke economische groei, nieuwe en grotere bedrijfspanden nodig. Met het oog op energie-efficiëntie werd gekozen voor onder meer de installatie van energiebesparende ledlampen en verlichtingsregelingen.

In de grote kantoor- en vergaderruimten werden PD2-aanwezigheidsmelders geïnstalleerd, die de hoeveelheid invallend daglicht meten en de verlichting daarop aanpassen. Als er weinig daglicht is, gaan de lampen feller branden en als er veel daglicht is, worden de lampen gedimd of helemaal uitgeschakeld. Op plaatsen waar een constante daglichtmeting niet nodig is, zijn PD3-bewegingsmelders gemonteerd. Deze registreren beweging en schakelen de verlichting afhankelijk van het omgevingslicht. In het hoofdmagazijn en bij de stellingen zijn melders van de PD4-familie gebruikt. Deze melders hebben een groot detectiebereik. Bovendien beschikken de GH-melders van de PD4-familie over een speciale lens, die beweging kan detecteren ook vanaf een hoogte van 14 meter.

Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +31 85 04 33 240
E-Mail: info(@)beg-nederland(.)nl
Contactformulier