Colofon

 B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
D - 51789 Lindlar

Tel: +49 2266 901210
Fax: +49 2266 9012150
E-Mail: info(@)beg.de

Amtsgericht Keulen
Directie: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück
Btw-nr.: DE 123239476


Verantwoordelijke voor de inhoud: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück


Internetprovider: Domainfactory GmbH

 

Juridische mededeling:
B.E.G. Brück Electronic GmbH stelt naar beste eer en geweten informatie ter beschikking aan de bezoekers van haar website. De informatie en documenten op deze website worden regelmatig bijgewerkt. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens in de tussentijd zijn veranderd of fouten en onnauwkeurigheden bevatten. Daarom kan geen enkele aansprakelijkheid worden geaccepteerd of garantie worden geboden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie.

Verwijzingen en links:
Deze website bevat zogenaamde 'links naar externe websites'. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en vormgeving van externe websites ligt bij de desbetreffende beheerder. B.E.G. Brück Electronic GmbH heeft op het tijdstip van het definiëren van de links geen illegale inhoud op de verbonden websites aangetroffen en heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud en auteursrechten van deze gelinkte websites. Indien B.E.G. Brück Electronic GmbH kennisneemt van eventuele wetsovertredingen op genoemde websites, dan worden de links naar deze sites per omgaande verwijderd.

Auteurs- en merkenrecht:
B.E.G. Brück Electronic GmbH wijst er nadrukkelijk op dat alle op deze website gebruikte teksten, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, video- en animatiebestanden en in het bijzonder logo's zijn onderworpen aan wetgeving inzake het auteursrecht en/of andere wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom en dat ieder verder gebruik, geheel of gedeeltelijk, evenals iedere opslag of verveelvoudiging, in het bijzonder voor zakelijke doeleinden, verboden zijn resp. de uitdrukkelijke toestemming van B.E.G. Brück Electronic GmbH vereisen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
Het gebruik van deze website alsmede elke daarmee verband houdende verrichting, dulding of onthouding van handelingen zijn uitsluitend onderworpen aan het Duitse recht. Plaats van uitvoering en zetel van de bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegestaan, Keulen.

DOWNLOADS

Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +31 85 04 33 240
E-Mail: info(@)beg-nederland(.)nl
Contactformulier
Aanspreekpartner ter plekke