Privacyverklaring

De bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit bij ons. Daarom houden wij ons strikt aan de regels van de Duitse federale wet inzake bescherming van persoonsgegevens (BDSG). Hieronder vindt u informatie over wat voor soort gegevens worden vastgelegd en met welk doel dit gebeurt:

1. Gegevensoverdracht/gegevensregistratie
Een bezoek aan deze website wordt door de webserver automatisch geregistreerd in logboekbestanden die niet tot specifieke personen kunnen worden herleid. Deze registratie omvat bijvoorbeeld het type en de versie van de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem, de URL van de verwijzende (daarvoor bezochte) site, het IP-adres van de aanvragende computer, de toegangsdatum en -tijd van de serveraanvraag en de bestandsaanvraag van de client (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden uitsluitend verzameld ten behoeve van de statistische analyse. Doorgifte aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

2. Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden uitsluitend vastgelegd of verwerkt als u deze vrijwillig aan ons mededeelt, bijvoorbeeld in het kader van een contactverzoek. Voor zover er geen dwingende redenen bestaan om gegevens in verband met een zakelijke transactie te behouden, kunt u op elk gewenst moment de voorheen verstrekte toestemming tot het opslaan van uw persoonsgegevens met onmiddellijke ingang schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail of fax) intrekken. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van wettelijke voorschriften vereist is.

3. Informatie over en wijziging of verwijdering van uw gegevens
Conform het geldende recht kunt u op elk gewenst moment schriftelijk bij ons navragen of er persoonsgegevens door ons over u zijn opgeslagen en welke dat zijn. U ontvangt hierover per omgaande bericht.

4. Beveiliging van uw gegevens
Uw aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden door middel van allerlei technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zodanig beveiligd dat deze ontoegankelijk zijn voor onbevoegde derden. Bij zeer gevoelige gegevens of informatie verdient het aanbeveling deze per post te verzenden, aangezien de veiligheid van gegevens bij verzending per e-mail niet volledig kan worden gegarandeerd.

5. Opmerking over Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgezonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. Via de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingssituaties wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgezonden en aldaar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw activiteiten op de website samen te stellen en andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.
Via de volgende maatregelen kunt u op elk gewenst moment van uw herroepingsrecht gebruikmaken. U kunt via de desbetreffende instelling in uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eventueel geen volledig gebruik kunt maken van de complete functionaliteit van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de volgende add-on te downloaden en te installeren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Zolang de add-on niet door Google wordt uitgeschakeld resp. verwijderd, wordt er geen webanalyse uitgevoerd. Verwijder de add-on derhalve niet zolang u geen webanalyse wilt laten uitvoeren. De add-on wordt per browser en computer ingesteld. Als u deze website dus met verschillende browsers opent, moet u de add-on voor elke browser apart toevoegen.

6. Cookies
Als u onze website bezoekt, bestaat de kans dat wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van een cookie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een webserver naar uw browser worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen.
Daarbij worden absoluut geen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen, maar alleen het IP-adres (Internet Protocol). Deze informatie dient ertoe u bij uw volgende bezoek aan onze website automatisch te herkennen en de navigatie voor u te vergemakkelijken. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website aan uw interesses aan te passen of uw wachtwoord op te slaan zodat u dit niet steeds opnieuw hoeft in te voeren. Vanzelfsprekend kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat uw computer door ons wordt herkend, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door in uw browserinstellingen "Geen cookies accepteren" te selecteren. Hoe dat in detail werkt, vindt u in de handleiding van uw browserleverancier. Als u geen cookies accepteert, kan dit echter leiden tot beperkingen van de functionaliteit van ons webaanbod.

7. Wijzigingen in het onderhavige privacybeleid
Wij zullen deze richtlijnen ter bescherming van uw persoonsgegevens van tijd tot tijd bijwerken. Neem deze richtlijnen af en toe door om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen en de inhoud van onze website continu verbeteren. Als wij wezenlijke veranderingen doorvoeren bij het verzamelen, gebruiken en/of weergeven van de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens, zullen wij u hiervan via een duidelijke en goed zichtbare opmerking op de website op de hoogte stellen. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze richtlijnen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring neemt u via onze contactpagina contact met ons op.

Persoonlijk advies

Wij staan u altijd met raad en daad terzijde. Bij vragen over een bestelling, producten, techniek of ontwerp kunt u contact met ons opnemen:

Telefon: +32 38 87 81 00
E-Mail: luxomat(@)beg-belgium(.)be
Contactformulier