Specialistbetingelser forklaret klart og kortfattet

Afdækningslameller

Er til begrænsning af sensorens detekteringsområde. De kan sættes på sensorens linsehoved.

Akustisk sensor

Nogle B.E.G. sensorer har en akustisk sensor. Det betyder, at efter slukning af belysningen, kan lyset tændes igen ved lyd. Dette er især nyttigt for områder, hvor bevægelsessensoren har visuelt svært ved at detekteret området (fx i toiletter).

Analoge kontakture

Analoge kontakture skifter via mekaniske principper. Generelt har analoge kontakture en kontakt, hvormed uret kan indstilles permanent til, fra eller i automatisk tilstand. Indstilling af koblingstider finder sted på enheden.

Anti-krybe zone

Udvendige bevægelsessensorer har altid sensorer pegende fremad. For at ingen personer kan krybe langs væggen under sensoren, dækkes et område direkte under sensoren af en såkaldt anti-krybe zone.

Astronomisk Tid Switch

I astronomisk kontakture gemmens solopgang og solnedgangstider i enheden. Enheden beregner automatisk disse tider i henhold til enhedens fysiske placering.

Belysningsstyrke

Lysstyrken er lysstrømmen, der falder på en overflade pr. arealenhed. Lysstyrken er angivet i lux (lx). Det er den vigtigste måling for brugeren, da det beskriver lysstyrken på gulvet eller arbejdsområdet.

Bevægelsessensor

Bevægelsessensorer reagerer på bevægelse i nærområdet. Hvis der er registreret bevægelse, tændes belysningen. Hvis bevægelsen ikke længere er registreret, slukker sensoren igen efter en valgt efterløbstid. Bevægelsessensoren måler kun lysniveauet under tilkoblingsprocessen. Det betyder, at det kunstige lys forbliver tændt, selvom dagslysniveauet stiger. Derfor er bevægelsessensorer normalt egnet til installation udenfor eller i transitområder som gangarealer og trapper. De fleste bevægelsessensorer bruger PIR-teknologi (se: Passiv Infrarød). Der er også bevægelsessensorer, der bruger HF-teknologi (se: HF).

Blandet Lys Registrering

Blandet lys er betegnelsen for en kombination af naturligt dagslys og kunstigt lys. Ved registrering af blandet lys måler tilstedeværelsessensoren det samlede antal kunstlys og dagslys, så den kunstige belysning kan slukkes, når dagslyset øges.

CRI

se: Farvegengivelse

Daglig tidskontakt

En dags kontaktur gentager sit program i en 24-timers cyklus.   

DALI

DALI-teknologien er et bussystem, der oprindeligt blev udviklet til belysning. Betegnelsen DALI står for "Digital Addressable Lighting Interface", og er definitionen for en standardiseret digital belysningsenheds grænseflade. Denne standard sikrer interoperabilitet mellem lyskilderne fra forskellige producenter i ét belysningssystem.

Detekterings området

Detekterings området er en værdi i meter, der beskriver området, der kan dækkes af bevægelsessensor. Ved hjælp af PIR-teknologien med tilstedeværelsessensorer oplyses der tre værdier (bevægelse over sensoren, bevægelse mod sensoren og meget små bevægelser). Der er store forskelle i detekteringsområdet i henhold til den retning, en person bevæger sig i.

Digital Time Switch

En digital tidsknap viser skifteprogrammet og meget mere information via en LCD-skærm. Sammenlignet med en analog tidsafbryder, tilbyder den mange flere muligheder for programmering og styring. Skifteprogrammer kan programmeres til et bestemt antal steder, som derefter automatisk udføres af tidsafbryderen.

DIM / 1 - 10 V

DIM er også kendt som 1-10 V teknologi. Teknologien er forgænger for DALI, men er stadig udbredt i dag. DIM tilstedeværelsessensoren kan dæmpe lyskilder med en 1-10V elektronisk ballast.

DIP-kontakter

En DIP-kontakt gør det muligt at indstille enkle og hurtige grundlæggende indstillinger på et produkt (fx valget mellem DALI og DSI på B.E.G. DALI / DSI tilstedeværelsessensorer).

Dobbelt lås

se: Sabotage beskyttelse

DSI

Forkortelsen ""DSI"" står for Digital Serial Interface, og er et proprietær, ensrettet bussystem til belysningskontrol. DSI er en forgænger til DALI (se: DALI).

DUO Tilstedeværelsessensor

DUO er hvordan B.E.G. beskriver en sensor, som styrer to belysningszoner. To integrerede lysføler bruges til at måle lysniveauer i to forskellige zoner af rummet (fx zone nær vinduet / zonen væk fra vinduet) for at regulere lyset efter behov.

Effektivitet (LED)

Effektiviteten af LED-lys er angivet ved hvor meget lys (lumen) der produceres pr. Watt. Den er angivet i lm / W. Jo højere denne værdi er, desto højere er lysets energieffektivitet.

Efterløbstid

Når sensoren ikke længere registrerer bevægelse, starter efterløbstiden. Efter endt efterløbstid slukker lyset. For hver sensor kan denne tid indstilles af installatøren (inden for visse grænser). Efterløbstiden sikrer, at lyset ikke slukker uhensigtsmæssigt hvis folk ikke bevæger sig i et stykke tid.

Envejs fjernbetjening

En envejs fjernbetjening gør det muligt at sende kommandoer og indstillinger til en fjernbetjeningskompatibel enhed. Fjernbetjeningen kan dog ikke modtage data fra enheden.

ETS

ETS er den producentafhængige software, der bruges til at konfigurerer KNX-systemer. Producenter stiller altid den relevante produktdatabase til rådighed for deres produkter til ETS.

Farvetemperatur

Farvetemperaturen beskriver den farve af det lys, der udsendes fra en lyskilde. Dette angives i kelvin (K). De mest almindelige farvetemperaturer er varm hvid (ca. 3000K), neutral hvid (ca. 4000K) og dagslys hvid (ca. 5600K).

FC/i

Forkortelsen ""FC/i"", i B.E.G. bevægelses- og tilstedeværelsessensornes produktnavne, betyder nedhængt loft montering (indbygning).

FM/i

Forkortelsen ""FM/i"", i B.E.G. bevægelses- og tilstedeværelsessensornes produktnavne betyder indbygning.

Fuldautomatisk

I fuldautomatisk tilstand reagerer sensoren på bevægelse og tænder eller slukker for lyset automatisk. Lyset kan også tændes eller slukkes via et tryk.

Guided Light / Guided Light PLUS

Guided Light er beskrivelsen af en funktion, som kun kan bruges sammen med DALISYS lysstyringssystem fra B.E.G. Bevægelsesdetektering i et bestemt område kan bruges til automatisk styring af belysningen på en DALI-linje (Guided Light) eller i hele bygningen (Guided Light PLUS) samtidig med at energien er også sparet (ikke synlige områder er slukket).

Halvautomatisk

I halvautomatisk tilstand aktiveres belysningen ikke ved bevægelse, men først ved manuelt aktivering via et tryk. Når bevægelsen ikke længere er registreret, begynder den valgte efterløbstid, hvorefter lyset automatisk slukker.

HF (højfrekvent)

I modsætning til PIR-sensorer bruger HF-sensorer aktivt højfrekvenssignaler. Signalerne rammer objektet, reflekteres tilbage til sensoren og evalueres derefter til brug ved detektering af bevægelige objekter.

HF sensor

se: HF

HVAC

HVAC (=Heating, Ventilation and Air Conditioning) identificerer B.E.G. sensorer, der har en særlig kanal til styring af varme-, klima og ventilationsanlæg

IK Klassifikation

IK-koden eller slagstyrkeniveauet bruges til at klassificere mekanisk slagbeskyttelse. Dette kan også gives som en værdi i joules. Jo højere IK-værdien eller joule-værdien er, desto højere er slagmodstanden.

Indkoblingstidspunkt

Med on/off sensorer defineres lysstyrkeniveauet, hvornår belysningen. Kun over dette niveau er belysningen tændt ved bevægelse.

Indstilling af værdi

Den indstillede værdi definere den lysstyrke (luxniveau), som brugeren ønsker.

INI LYS

Funktionerne INI-ON og INI-OFF bestemmer, om den primære belysning er tændt (INI-ON) eller slukket (INI-OFF) under selvtestcyklussen. Ved fabriksindstillingen lyser den primære belysning normalt under en selvtestcyklussen.

IP klassificering

IP-klassifikationen er produktets beskyttelsesklasse. Den første bogstav er beskyttelse mod støv, og den anden mod vand. Jo højere tallene er, desto højere beskyttelsesklasse.

IR-adapter

Ved anvendelse af B.E.G. smartphone app, er den infrarøde forbindelse til sensoren etableret via B.E.G. IR-adapter. Denne tilsluttes simpelthen i hovedtelefonstikket på en smartphone.

Kalenderstyret kontakture

Kalenderstyret kontakture kan konfigureres individuelt for hver kalenderdag. Dette gør det muligt at have forskellige indstillinger, f.eks. til ferie.

KNX

KNX er en verdensomspændende standard til bygningsautomatik. KNX-standarden er åben standard, som i øjeblikket har tilknyttet over 400 virksomheder over hele verden.

Konstant lysregulering

Ved konstant lysregulering indstilles en ønsket lysstyrkeværdi på sensoren. Hvis der er for lidt naturligt lys i rummet, tilføjer sensoren tilstrækkeligt lys fra lyskilderne så summen af dagslys og kunstigt lys når den ønskede lysstyrke.

Korridor tilstedeværelsessensor

B.E.G. har udviklet en speciel linse til korridorer, som perfekt tilpasser detekteringsområdet til disse sensorer til lange gange. Disse sensorer betegnes med et "K" i produktnavnet.

Korridorfunktion

Når korridorfunktionen er aktiv, fuldautomatisk tilstand (se: Fuldautomatisk), og lyset er blevet slukket via et tryk, vil sensoren tænde lyset automatisk efter 10 sekunder ved bevægelse, i stedet for først efter den definere efterløbstid

Lumen

se: Lysstrøm

Lux

se: Belysningsstyrke

Lysstrøm

Lysstrømmen er lysmængden som afgives fra en lyskilde. Lysmængden fra et armatur er altid mindre end fra lyskilde på grund af tab i kabinettet. Lysstrøm er angivet i lumen (lm).

Master/Slave enheder

Masterenheder styrer belysningen og sender kommandoer til det system, de er tilsluttet til. En master enheds detekteringsområde kan udvides med slaveenheden.

On/Off Mode

I on/off mode tænder og slukker sensoren lyset.

Orienteringsbelysning

En dæmpningsværdi indstilles i sensoren som en procentdel for orienteringsbelysningen. Lyset dæmpes til denne værdi, når sensoren ikke detektere bevægelse mere. Det betyder at områder hvor man ønsker øget komfort og sikkerhed ikke er helt mørkt, men der spares stadigvæk energi i forhold til hvis lyset ikke var dæmpet.

Orienteringsbelysning Plus

Det samme som ""Orienteringsbelysning"", men med flere fleksible indstillinger (5% til 90%)

Party funktion

Party funktionen deaktiverer automatisk lysstyringen i 12 timer. Når den er aktiveret, kan lyset tændes eller slukkes.

Passiv Infrarød (PIR)

Passive infrarøde sensorer registrerer varmeudledning fra varme bevægelige genstande. De udsender intet selv og er derfor beskrevet som passive.

PC Tools

PC-Tools er en Windows-applikationspakke specielt udviklet til B.E.G. DALISYS lysstyringssystem. Applikationen muliggør adressering, gruppering, opsætning og vedligeholdelse af alle komponenter på et DALI kredsløb.

Peak (belysningsarmaturer)

Peak er punktet på et armatur, hvor lysstyrken er højest. Til dette betragtes belysningsarmaturet fra alle sider. For høj lysstyrke på armaturet kan føre til blænding.

Potentiometer

De grundlæggende parametre for indkoblingstidspunktet, efterløbstiden og den ønsket lysstyrke kan indstilles direkte på sensoren, ved at justere potentiometrene med en skruetrækker.

Projektor tilstand

Hvis lyset er slukket manuelt via et tilsluttet tryk, forbliver lyset slukket, så længe der detekteres bevægelse, plus den efterløbstid, der blev indstillet.

RC filter

Et RC filter kan være nødvendigt i installationen. Af tekniske grunde kan spændingsspidser ved tænding og slukning af induktive belastninger (fx konventionelle forkoblinger), især kombineret med lange kablinger, føre til uventet tændinger i bevægelse og tilstedeværelsessensorerne. Hvor der er mange elektroniske forkoblinger som styres parallelt, anbefales det at anvende RC filter. Det bedste resultat opnås ved at montere det tæt på kilden som skaber støjen.

Reed Relay

Et reed relæ er et særligt støjsvagt relæ, hvor koblingsstøjen ikke kan høres.

Refleksionsfaktor

Lysstyrken på en arbejdsflade adskiller sig fra lysstyrken målt ved tilstedeværelsessensoren i loftet. Refleksionsfaktoren er forholdet mellem lysstyrken ved loftet og på arbejdsfladen. Under normale forhold er refleksionsfaktoren omkring 2. Denne værdi er indstillet som fabriksindstilling i B.E.G. sensorerne. Refleksionsfaktoren kan ændres da alle rum ikke er ens.

Reguleringsmodus

I reguleringsmodus dæmper sensoren det kunstige lys i henhold til mængden af ​​naturligt dagslys.

Reserve Power

I kontakture med reservekraft er der et backup batteri. Dette sikre imod strømafbrydelser.

Sabotage beskyttelse

Sabotagebeskyttelse deaktiverer det infrarøde interface til fjernbetjeningen i sensoren for at forhindre utilsigtet eller forsætlig ændring i sensoren.

SM/P

Forkortelsen ""SM/P"", i B.E.G. bevægelses- og tilstedeværelsessensornes produktnavne betyder overflademontering. (påbygning)

Smartphone App

Alle fjernbetjente B.E.G. sensorer, lys, nødbelysning og skumringsrelæer kan justeres med B.E.G. smartphone App. Data kan også hentes fra tovejs enheder. Appen erstatter alle tidligere fjernbetjeninger. For at bruge Appen har du brug for en kompatibel smartphone og B.E.G. IR-adapter. Brugervenlig navigation gør det muligt at programmere B.E.G.’s enheder nemt.

Soft Start

Soft Start er en funktion, som kan aktiveres eller deaktiveres i alle DALI produkter. Hvis det er aktiveret, reguleres lyset til 10% af dets fulde intensitet, når det tændes. Derefter reguleres det kunstige lys automatisk til den definerede værdi. Hvis funktionen er deaktiveret, starter reguleringen fra 100%, når lyset tændes.

Softstart PLUS

Samme funktion som med "Soft Start", men med mere fleksible værdier (10% til 90%) og yderligere "beregnet tændingsværdi"-algoritme.

Status LED

Status LED’erne er til visning og indikering af forskellige tilstande / funktioner i tilstedeværelses- og bevægelsessensorerne.

Tændingstidspunkt

Tændingstidspunktet angives af lysstyrken (lux værdi), hvor den kunstige belysning skal aktiveres eller deaktiveres.

Test mode

Test mode bruges at registrere størrelsen af detekteringsområdet (område). Når bevægelse er detekteret, tænder sensoren for den primære belysning i to sekunder og slukker derefter i to sekunder.

Tilstedeværelsessensor

Tilstedeværelsessensoren arbejder ved hjælp af PIR- eller HF-teknologi og indeholder en eller flere lyssensorer. Hvis der detekteres bevægelse, og lysniveauet er under lux-værdien, tændes lyset. Tilstedeværelsessensoren har meget følsomme sensorer og kan fange selv de mindste bevægelser perfekt, såsom ved brug af tastatur og mus. I modsætning til bevægelsessensorer måler tilstedeværelsessensorer konstant lysniveauet. Dette betyder, at hvis det er tilstrækkeligt dagslys, er det kunstige lys slukket, selvom sensoren fortsat detektere bevægelse. Af denne grund er tilstedeværelsessensoren bedst for områder, hvor folk opholder sig i lange perioder.

TM30

se: Farvegengivelse

Tovejs fjernbetjening

Tovejs enheder styres med tovejs fjernbetjeninger. Disse fjernbetjeninger kan ikke kun sende kommandoer og indstillinger til enheden, men også modtage data. Det betyder, at du kan hente enhedsdata og indstillinger fra enheden.

TRIO Tilstedeværelsessensor

TRIO er hvordan B.E.G. beskriver tilstedeværelsessensor, der har tre kanaler. Afhængig af produktet kan disse tre kanaler være On/Off kanaler eller DALI kanaler.

Ugentlig tid switch

Uge kontakteure giver mulighed for at indstille individuelle skiftetider for hver dag i ugen.

V

Vandalbeskyttelse

B.E.G. tilbyder tilbehør til nogle produkter, som beskytter dem mod uautoriseret adgang, f.eks. et cover fastgjort med   sikkert skruer til beskyttelse af potentiometrene.

Virkningsgrad

Virkningsgraden beskriver forholdet mellem effektiv energi og den faktiske energi. Der ønskes en så stor en virkningsgrad som muligt, for at undgå effekttab. I det ideelle tilfælde er det nøjagtigt 1.

Personlig support

Vores medarbejdere er altid tilgængelige hvis du har behov for hjælp, råd eller vejledning. Har du spørgsmål vedrørende produkter, projektering eller support, skal du endelig bare kontakte os.

Telefon: +45 76 31 40 00
E-Mail: info(@)beg(.)dk
Kontakt formular