Vi har sammensat et par typiske forespørgsler

Det korrekte lys i et kontor er en vigtig faktor i arbejdsplads produktiviteten: korrekt lys forbedrer humøret, koncentrationen og nedsætter fejlprocenten. Dette betyder dog ikke, at lyset behøver at være tændt fra morgen til aften. Intelligent lys tilpasser sig til det variable behov i et kontor.
Når kontoret ikke bliver brugt, f.eks. i frokostpausen, ved møder eller efter arbejdstid, bliver lyset automatisk slukket. Ydermere bliver lyset kontrolleret i overensstemmelse med dagslyset, hvor kun tilstrækkeligt kunstigt lys bliver tændt for at opnå optimal belysning. På denne måde er det muligt at sørge for optimale arbejdsbetingelsen og samtidig spare energi.

B.E.G. løsninger:

 • PD2: PD2 dækker et areal på 13m2. og er derfor ideel til minde kontorlokaler. Den fanger selv den mindste bevægelse korrekt, f.eks. brug af keyboard eller bevægelse af mus.
 • PD11: Denne innovative tilstedeværelsessensor falder helt naturligt ind i enhver indretning. Dens synlige overflade højde er kun 0,85mm., hvilket betyder, at den næsten forsvinder i et nedsænket loft. Til trods for den flade linse, har den en overraskende stor rækkevidde på ca. 7m².
 • PD9: PD9 sensorhovedet er så lille, at man næppe ser det. Diameteren er kun 45mm. Fordi det er så lille, kan man indbygge sensoren i selve lyskilden. Den tilhørende strømforsyning kan let stikkes gennem hullet til sensor hovedet ved montering. Derfor bliver den helt usynlig.

Åbne kontorlandskaber er karakteristiske med store arealer og lokaliserede lys krav. Der er ofte en stor variation i antallet af naturligt lys ved arbejdspladserne. Derfor behøver arbejdspladserne længst væk fra vinduerne mere kunstigt lys end dem ved vinduerne. Selvfølgelig, såfremt arbejdspladserne ikke er besat, skal der ikke spildes energi på dem.

B.E.G. løsning:

 • PD2: Ved optimal montering, tillader denne sensor at registeret separat bevægelses ved hver arbejdsplads. Derfor får hver arbejdsplads nok lys, uden at alt lyset i rummet er tændt.
 • PD4: PD4 er en fjernbetjent tilstedeværelsessensor som registrere bevægelse i et stort område. Den bruger indtil flere interne sensorer til at detektere bevægelse, og kan registrere de mindste bevægelser på 32m2. Bevægelser på tværs, kan den overvåge et område på 452m2.
 • PD4-M-Duo: Denne tilstedeværelsessensor kan styre dagslyset afhængig af to forskellige lyszoner. Den bruger 2 uafhængige, bevægelige lux sensorer, og kan derfor lave lysmålinger i to forskellige områder i lokalet.

Belysningen i konferencerum skal være fleksibel, da det skal kunne blive justeret til forskellige aktiviteter som møder, forelæsninger og Power Point præsentationer. Derfor er det nødvendigt at lyset i konference rum hurtigt kan blive ændret fra en opsætning til en anden.

B.E.G. løsning:

 • PD4: PD4 har en rækkeevne på 32m2 og er derfor ideel til større rum. Den integreret luxmåler måler lysniveauet i rummet og regulerer belysningen i forhold til dagslyset. Hvis lyset skal slukkes eller dæmpes pga. en præsentation, kan sensoren overstyres til enhver tid.
 • PD4-M-DUO: PD-M-DUO kan styre dagslyset uafhængig i to forskellige lyszoner. To uafhængige lux sensorer gør at lyset blive målt i to forskellige områder af rummet (f.eks. vindue eller væg). Ved Power Point præsentationer, hvor der kun er behov for mindre lys, eller ved præsentationer hvor meget lys skal bruges, kan indstillingen fortages manuelt via tryk.
 • PD4-M-DAA4G: PD4-M-DAA4G DALI tilstedeværelsessensor kan styre op til 4 lyszoner. Et ekstra internt relæ kan bruges for yderligere behov. Zone 1-3 er til dagslysstyret zoner. Zone 4 kan bruges til permanent lys, styret enten af lys niveauet eller via tryk. Relæ kanalen (zone 5) kan sørge for tilstedeværelses afhængig tænding til et andet permanent lys eller et HVAC signal.

På skoler og universiteter skal lyset aktivt støtte undervisningsprocessen. Belysningen i rummet og tavle belysning er vigtige elementer. Bemærk, at de fleste klasseværelser er ens i udformning: på den en side en vindues facade, hvilket betyder at der er meget lysere i denne side af rummet end ved væggen. Vægsiden behøver derfor kunstigt lys før vindues siden gør. Området omkring tavlen må evt. have permanent kunstigt lys, når det behøver mere synlighed.

B.E.G. løsning:

 • PD4-M-DUO: Denne tilstedeværelsessensor kan levere dagslys-afhængig styring af to forskellige lyszoner PD4-M-DUO har to uafhængige lux sensorer, som måler lyset i to forskellige områder i klasseværelset, vindues siden og væg siden. I DALI sensor udgaven, tilføjer PD4-M-DUO mere eller mindre kunstigt lys afhængig af hvor meget dagslys der er.
 • PD4-M-TRIO: PD4-M-TRIO er en 3 kanals tilstedeværelsessensor. I den dæmpbare version har den to dæmpbare kanaler og en on/off kanal. Hvis begge lyszoner i klasseværelset er styret af de to dæmpbare kanaler, er det muligt for vindueszonen at dæmpe lyset mere end belysningen ved vægzonen. Tavle belysningen styres via on/off kanalen i sensoren. Som alternativ kan f.eks. et HVAC signal tilsluttes, således at rumtemperaturen også kan styres fra tilstedeværelses sensor ved bevægelse.
 • PD4-M-DAA4G: Op til 4 lyszoner kan styres med en PD4-M-DAA4G. Zone 1-3 er til dagslysstyret zoner. Zone 4 kan bruges til permanent lys, styret enten af lys niveauet eller via tryk. Den ekstra relæ kanal er et potentialefrit NO kontaktsæt som kan sørge for tilstedeværelses afhængig tænding til sekundær belysning eller et HVAC signal. Denne sensor er specielt godt velegnet til laboratorier, hvor et område til laboratorietest ved siden af tavlebelysningen skal oplyses. 

Specielt i rum hvor der ikke er i permanent tilstedeværelse, såsom toiletter og lagerrum, hvor lyset ofte tændt selvom der ikke er nogen. Her kan en lysstyring nedsætte forbruget af strøm væsentligt.

B.E.G. løsning:

 • Indoor 180-R: Indoor 180-R er en optimal løsning på toiletter, takket være den integreret akustiske sensor som ikke kun reagerer på bevægelse men også lyd. Den kan derfor detektere "døde zoner" såsom toiletkabiner.
 • PD3N: Den ideelle sensor til små rum. Denne bevægelsessensor er nem at installerer, pålidelig til at registrere bevægelse og styrer dermed alt lyset.
 • PD3N-Micro: PD3N-Micro har en integreret akustisk sensor. Takket være denne akustiske sensor, kan lyset efter automatisk slukning blive tændt igen ved hjælp af lyd (f.eks. person i toiletkabinen).
 • PD9: Fordelen ved PD9 er det lille sensor hoved, som har en diameter på 45mm. På grund af den lille størrelse kan bevægelsessensoren indbygges i lyskilden.
 • PD9-M-1C-SDB-IP65: Denne mini bevægelsessensor dækkende et område på ca. 13m2 samt har en IP65 beskyttelses klasse og kan ikke alene blive installeret på toiletter, men også blive brugt til vandtætte områder som badeværelser og brusekabiner.
 • HF-MD1: HF-MD1 er en højfrekvens bevægelsessensor, som kan monteres i et nedsænket loft. Da MD1 bruger HF teknologi, detektere sensoren igennem træ og glas. Den er derfor usynlig, men helt driftssikker ved bevægelse.

Gange er transitområder, som normalt har meget lidt eller slet ingen dagslys. For øget komfort bliver disse ofte fuld oplyst. Det er selvfølgelig det modsatte af at spare på energien. B.E.G. har derfor udviklet en række forskellige løsninger til ganger og korridorer.

B.E.G. løsninger:

 • Indoor 140-L: Indoor 140-L er en vægmonteret tilstedeværelsessensor med integreret tryk og downlight. Den højtydende LED fungerer som et natlys for permanent at give blød belysning til gangen, og så snart bevægelse registreres, aktiveres den primære belysning. Dette betyder, at gangområdets komfort øges, samtidig med at der spares på energien
 • PD4-K: Denne sensor er specielt udviklet til lange korridorer. På grund af sin specielle sensor og linsesystemer kan den registrere bevægelser på op til 40 meter.
 • Indoor 180-M-2C: 180-M-2C vægmonterede tilstedeværelsessensor har en akustisk sensor samt en infrarød sensor. Takket være den akustiske sensor kan efterløbstiden forlænges, hvis der registreres lyde.
 • PD2N-LED: PD2N-LED er en tovejs tilstedeværelsessensor med en integreret LED-ring. To lysstyrkeværdier kan programmeres til LED-ringen, til orienteringslys og natlys. Når det primære lys er slukket, fortsætter orienterings- eller natlyset i en justerbar efterløbstid eller er permanent tændt. Dette øger i høj grad bekvemmeligheden og sikkerheden.
 • PD4-M-TRIO-K-3P: PD4-M-TRIO-C-3P blev udviklet specielt til bygninger med øgede sikkerhedskrav. Denne sensor kan tilsluttes til tre forskellige faser. Det betyder, at det er muligt at dele sensorens driftspænding og driftsspændingen for de tilsluttede lyskilder fordelt på to andre faser. Hvis sensorens driftsspænding fejler, fungerer begge relæudgange, arbejder samtidigt og belysningen er permanent tændt. Under normal drift fungerer sensoren som en traditionel tilstedeværelsessensor og styre lyset efter de ønsket værdier. 
 • PD4-M-2C-DS: PD4-M-2C-DS er egnet til rum, hvor der skal leveres lys selv i nødstilfælde. Denne sensor kan tilsluttes to separate kredsløb i AC-netværket. Belysningen kan således opdeles i to galvanisk isolerede grupper. På den måde forbliver en del af belysningen aktiv, hvis en af de to elektriske kredsløb fejler.

God belysning er vigtig for at sikre sikkerheden i trappeopgange. Men belysningen tændes ofte unødigt og er spild af energi. Ved brug af on-demand belysning tændes belysningen kun når det virkelig er nødvendigt. En ekstra fordel ved automatisk lysstyring er, at ingen skal lede efter lyskontakten i mørket. Og hvis dine hænder er fulde, tændes lyset automatisk.

B.E.G. løsninger:

 • RC-plus next: Det specielle funktioner ved RC-plus next sensorerne gør at det muligt at overvåge store områder. Detekteringsområdet kan tilpasses perfekt ved mekanisk justering af bevægelsesfølerne. Anti-krybezonen under sensoren giver den fulde bevægelsesdetektering.
 • PD3N: Mennesker forbliver generelt kun i trapper områderne i kort tid. Den primære opgave for sensorerne i sådanne områder, er pålideligt at tænde og slukke for belysningen. PD3N bevægelsessensoren er perfekt til denne opgave. Det er meget let at installere og styrer lyset pålideligt.
 • Indoor 180-TR: Indoor 180-TR er en vægmonteret bevægelsessensor til styring af trappeautomater og er derfor ideel til indgange til bygninger. Kombineret med SCT1 trappeautomaten garanteres perfekt styring af belysningen.
 • Indoor 180-R: 180-R er en vægmonteret bevægelsessensor, som kan installeres i alle nuværende EU dåser. Det har et 180° detekteringsområde og kan monteres i højder på op til 2,2m.
 • PD2: Monteres på hver etage, PD2 tilstedeværelsessensor registrerer bevægelse og styrer pålideligt belysningen. For at spare omkostninger kan man kombinere en master med flere slave sensorer, hvor stueetagen er en mastersensor og de andre etager har slavesensorer installeret.

Moderne sportshaller er som regel multifunktionshaller, der kan opdeles i tre mindre haller med foldevægge. Lysstyringen skal fungere både for hele hallen og de opdelte områder. Hvis det er nødvendigt, skal det være muligt manuelt at tilsidesætte den automatiske drift. HVAC signaler kan også tilsluttes til styringen.

B.E.G. løsninger:

 • PD4: PD4 er perfekt til sportshaller. Denne sensor har et stort detekteringsområde, der tilbyder automatisk og manuel styring af lyset og kan også styre HVAC signaler. En sensor dækker hver opdelt hal område. Hvis de opdelte områder er åbne, overlapper detekteringsområderne hinanden. Om nødvendigt kan PD4's detekteringsområde udvides med slavesensorer.

De særlige krav til lysstyring i lagerbygninger er de meget høje lofthøjder og de store områder, der skal detekteres. Højloftede lagerområder har ofte op til14 meter høje reoler. Her har konventionelle sensorer problemer med at detektere bevægelse på gulvniveau. Også mellemgangene mellem reoler er meget lange.

B.E.G. løsninger:

 • PD4-GH: B.E.G. har sensorer med specielle linser i sit sortiment som er ideel til lagerområder. Disse sensorer registrerer bevægelse ved montering helt op i 14 meter og styrer belysningen pålideligt. Ved hjælp af afdækningslameller kan detekteringsområdet tilpasses til de lange gange.
 • PD4N: PD4N er ideel til lagerindgang og takket være sensorens store detekteringsområde.

Parkeringspladserne er ofte belyst, selvom ingen er der. Dette problem kan løses ved brug af en lysstyring. Ved at installere bevægelsessensorer aktiveres belysningen kun, hvis der registreres bevægelse, uanset om det er en bil eller en person. Når sensoren holder op med at registrere bevægelse, slukker belysningen.

B.E.G. løsninger:

 • PD4N: PD4N er en bevægelsessensor med et stort detekteringsområde med pålidelig bevægelsesdetektering. Det store detekteringsområde gør det muligt at sikre fuldstændig overvågning af området kun med få sensorer.
 • RC-plus next: RC-plus next produktgruppe er velegnet til parkeringsområder. Sensorernes særlige opbygning gør det muligt at overvåge brede områder. Rækkevidden kan tilpasses til området via mekanisk justering af bevægelsesfølerne. Bevægelsessensoren kan monteres på væggen eller til loftet.

Udenfor giver bevægelsessensorerne sikkerhed og bekvemmelighed for udvendige områder, indkørsler eller indgangsområder. Hvis områdets belysning tændes automatisk, vil du aldrig være nødt til at kigge efter dine nøgler i mørket, og trin eller trapper vil ikke længere være en risiko at færdes på. Hertil kommer også, at lysets pludselige aktivering kan skræmme uønskede personer.

B.E.G. løsninger:

 • RC-plus next: Bredt område kan overvåges takket være sensorens store rækkevidde. Mekanisk tilpasning af bevægelsesfølerne betyder, at rækkevidden kan tilpasses perfekt til området. Anti-krybezonen under sensoren giver optimal detektering lige under sensoren.
 • LC-plus: LC-plus har sensorer orienteret frem og nedad for optimal detektering af området. Sensorernes store linse gør, at den kan detektere bevægelse over et areal på 447 m².
 • LC-Click-N: LC-Click-N er en bevægelsessensor med en rækkevidde på 12m. Nedenfor har sensoren et ekstra sensorområde som en anti-krybezone, som sikrer optimal detektering. 
Personlig support

Vores medarbejdere er altid tilgængelige hvis du har behov for hjælp, råd eller vejledning. Har du spørgsmål vedrørende produkter, projektering eller support, skal du endelig bare kontakte os.

Telefon: +45 76 31 40 00
E-Mail: info(@)beg(.)dk
Kontakt formular
Lokale kontaktoplysninger