Optimal detektering i lange gange

De fleste tilstedeværelses- og bevægelsesdetek¬torer har et rundt detekteringsområde på 360°, hvor arealet normalt er større end det rum, der skal overvåges. På denne måde bliver lokaler såsom kontorer eller konferencelokaler dækket korrekt. For aflange områder såsom korridorer vil der dog være behov for et relativt stort antal detektorer med et rundt detekteringsområde. Det er derfor, B.E.G. har tilstedeværelsesdetek¬torer, hvis detekteringsområde er forlænget ved hjælp af en særlig optik.  Dette muliggør en pålidelig bevægelsesdetektion over en lang af¬stand, også selvom personen bevæger sig direkte imod detektoren.

Tilstedeværelsesdetektorer til korridorer og gange

Lange forbindelseskorridorer og -gange er ka-rakteristiske for store bygninger med mange lo¬kaler, som f.eks. i administrations- eller skole¬bygninger. Ofte befinder gangene sig i bygnin¬gens indre, og ofte er de endda uden vinduer. Og alligevel skal de, af sikkerhedsmæssige årsa¬ger, være godt belyst på alle tidspunkter af døg¬net, således at enhver forbipasserende kan nå sin destination på en sikker måde. I mange af disse bygninger er lyset i gangene derfor ofte permanent tændt, selv om gangene kun bruges i kort tid.

Med tilstedeværelsesdetektorer tændes lyset på en energi- og omkostningseffektiv måde. På grund af enhedernes store detekteringsområ-der kan gangene dækkes fuldstændigt med få tilstedeværelsesdetektorer. Tilstedeværelsesde¬tektorerne skal monteres i en monteringshøjde mellem 2,4-2,6 m.

Tilstedeværelsesdetektor til høje korridorer og gange


Lange gange, hvor der er meget højt til loftet, som f.eks. i højreolslagre, udgør en særlig ud-fordring. Her anvendes også sensorer med for-længede detekteringsområder. Disse er også udstyret med en teleskopisk lyssensor, således at de så optimalt som muligt kan detektere lys-styrken på gulvet. Mere information kan findes her.

Ekstern sensor som bevægelsesdetektor i korridorer og gange

I nogle højreolslagre udnyttes højden ved en opdeling af de mellemliggende niveauer. Disse mellemliggende niveauer kan dækkes optimalt med en LC-ClickN 140. Denne sensor, som egentlig blev designet til udendørs brug, har en smal detektionsvinkel på 140°. Monteret foran det mellemliggende niveaus gang detekterer den på pålidelig måde alle personer, der træder ind i det mellemliggende niveau.

Monteringstip

 

Tilstedeværelsesdetektorer fra B.E.G. har et for¬længet detekteringsområde på grund af deres særlige optik.  Denne justeres langs gangen og dækker derefter op til 40 m. For at udnytte til¬stedeværelsesdetektorens detekteringsområde optimalt, skal den installeres i den nødvendige monteringshøjde!Hvis de gange, der skal detekteres, støder op imod andre adgangspassager i deres ender, kan det føre til driftsforstyrrelser. Dette kan undgås ved at placere en detektor i hver ende af den gang, der skal detekteres. Den side, der vender væk fra gangen, dækkes derefter med dækla¬meller. På denne måde detekteres kun bevæ¬gelser i det ønskede område. 

Oplev vores sensorer til korridorer og gange her:

 

 

Produkt

Varenr.

Teknologi

Beskrivelse

PD4N-1C-K

92270

Tænd-og-sluk Bevægelsesdetektor med én kanal
PD4-M-1C-K 92586 Tænd-og-sluk Tilstedeværelsesdetektor med én kanal
PD4-M-1C-K-PS 92480 Tænd-og-sluk Tilstedeværelsesdetektor med én kanal og sikkerhedskredsløb ved NC-kontakt
PD4-M-2C-K 92143 Tænd-og-sluk Tilstedeværelsesdetektor med to kanaler
PD4-M-TRIO-K-3P 92746 Tænd-og-sluk 1-kanals tilstedeværelsesdetektor med to simultane relæudgange
PD4-M-DIM-K 92217 Dæmpnings Dæmpnings-tilstedeværelsesdetektor med 1-10V-grænseflade
PD4-M-DALI/DSI-K 92328 DALI/DSI Tilstedeværelsesdetektor med DALI/DSI-grænseflade

PD4-S-K

 

 

92444

 

 

Slave

 

 

Slave-enhed

 

 

Korridordetektorer til DALI-systemer

Ved alle busdrevne DALI-tilstedeværelsesdetek¬torer fra B.E.G. (SYS, LINK og BMS) er der mulig¬hed for på en omkostningseffektiv måde at kon¬vertere PD4N-sensorerne til en korridorsensor ved hjælp af en separat korridorlinse.  Dette gø¬res helt enkelt ved at fjerne linsen på PD4N-sensoren og erstatte den med en korridorlinse. Derved har sensoren ikke længere et rundt de-tekteringsområde på 24 m, men et ovalt med 40 m.

Produkt Varenr. Teknoligi Beskrivelse
PD4N-DALI-SYS 93340 B.E.G. DALI-SYS DALI Multi-sensor med høj rækkevidde
PD4N-DALI-LINK 93377 B.E.G. DALI-LINK DALI Multi-sensor med høj rækkevidde
PD4N-BMS 93311 B.E.G. BMS DALI Multi-sensor med høj rækkevidde
Korridorlinse PD4N Typ A 93073 Tilbehør Separat korridorlinse type A


Personlig support

Vores medarbejdere er altid tilgængelige hvis du har behov for hjælp, råd eller vejledning. Har du spørgsmål vedrørende produkter, projektering eller support, skal du endelig bare kontakte os.

Telefon: +45 76 31 40 00
E-Mail: info(@)beg(.)dk
Kontakt formular