Tiráž


B.E.G. Brück Electronic GmbH
Gerberstraße 33
D - 51789 Lindlar

Tel: +49 2266 901210
Fax: +49 2266 9012150
e-Mail: info(@)beg.de

Obvodní soud Kolín nad Rýnem
HRB 37515
Generální ředitelství: Dipl. Ing. Friedrich Brück, Marion Brück
DIČ: DE 123239476

Odpovědnost za obsah: Dipl. Ing. Friedrich Brück

Poskytovatel internetových služeb:
Domainfactory GmbHPrávní upozornění:

Společnost B.E.G. Brück Electronic GmbH poskytuje návštěvníkům svých webových stránek informace podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Informace a dokumenty na těchto webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány. I přes maximální pečlivost se mohou údaje mezitím změnit nebo dokonce obsahovat chyby a nepřesnosti. Nemůžeme proto nést odpovědnost nebo ručit za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací.

Odkazy a hyperlinky:

Tyto webové stránky obsahují takzvané „externí odkazy“. Za obsah a úpravu cizích webových stránek nese odpovědnost příslušný provozovatel. Společnost B.E.G. Brück Electronic GmbH nezjistila k datu vložení odkazu žádné ilegální obsahy na propojených webových stránkách a nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravu, obsahy a autorství těchto webových stránek propojených odkazem. Pokud společnost B.E.G. Brück Electronic GmbH zjistí porušení práv, budou externí odkazy ihned odstraněny.

Autorské právo a označení:

Společnost B.E.G. Brück Electronic GmbH výslovně upozorňuje na to, že všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video a animační sekvence a zejména loga používané na těchto webových stránkách podléhají autorskému právu anebo jiným zákonům na ochranu duševního vlastnictví a jakékoli další použití, ukládání nebo rozmnožování těchto materiálů nebo jejich částí, zejména pro obchodní účely, je zakázáno nebo vyžaduje výslovný souhlas společnosti B.E.G. Brück Electronic GmbH.

Právní účinnost:

Používání těchto webových stránek a veškeré s tím související konání, tolerování nebo opominutí podléhá výhradně německému právu. Místem plnění a místně příslušným soudem je, pokud to zákon dovoluje, Kolín nad Rýnem.

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář