Stručně a srozumitelně vysvětlené odborné pojmy

Akustický senzor

Některé detektory od firmy B.E.G. mají přídavný akustický senzor. Prostřednictvím tohoto senzoru lze po uplynutí doby doběhu opětovně aktivovat světlo na základě zvuků. To je užitečné zejména pro místnosti, kde není možné snímat pohyb ve všech oblastech (např. v prostorách toalet).

Analogové spínací hodiny

Analogové spínací hodiny fungují na mechanickém principu. Analogové spínací hodiny mají zpravidla spínač, kterým je možné hodiny trvale zapnout, vypnout nebo přepnout do automatického provozu. Spínací doby se nastavují spínacími tlačítky na přístroji.

AP

Zkratka „AP“ v názvu produktu u pohybových a přítomnostních detektorů od firmy B.E.G udává způsob montáže „na omítku“.

Aplikace pro smartphony

Prostřednictvím aplikace pro smartphony od firmy B.E.G. lze nastavit všechny dálkově ovládané detektory, svítidla, nouzová svítidla a soumrakové spínače od firmy B.E.G. Navíc je možné načíst ještě obousměrná zařízení. Aplikace nahrazuje veškerá dosavadní dálková ovládání. K použití aplikace je nezbytný kompatibilní smartphone a IR adaptér od firmy B.E.G. Snadná navigace ulehčuje obsluhu zařízení od firmy B.E.G.

Astronomické spínací hodiny

U astronomických spínacích hodin jsou v přístroji uloženy časy východu a západu Slunce. V závislosti na lokalitě vypočítává přístroj tyto časy automaticky každý den.

Barva světla

Barva světla popisuje vlastní barvu světla vyzařovaného světelným zdrojem. Udává se v kelvinech (K). Nejčastěji používané barvy světla jsou teplá bílá (cca 3 000 K), neutrální bílá (cca 4 000 K) a bílá denního světla (cca 5 600 K).

Broadcast

Detektory, které současně ovládají všechna svítidla připojená ke sběrnici DALI

CRI

viz: Reprodukce barev

DALI

Technika DALI je sběrnicový systém, který byl původně vyvinut pro svítidla. Pojem DALI přitom znamená „Digital Addressable Lighting Interface“ a definuje standardizované digitální rozhraní provozního přístroje. Tento standard zaručuje u světelné techniky zaměnitelnost provozních přístrojů od různých výrobců.     

DE

Zkratka „DE“ v názvu produktu u pohybových a přítomnostních detektorů od firmy B.E.G udává způsob montáže „stropní vestavba“.

Denní spínací hodiny

Denní spínací hodiny opakují spínací program v cyklu 24 hodin.

Digitální spínací hodiny

Digitální spínací hodiny zobrazují spínací program a mnoho dalších informací na LCD displeji. Na rozdíl od analogových spínacích hodin nabízejí více možností programování a řízení. Pro definovaný počet paměťových míst je možné naprogramovat spínací programy, které pak spínací hodiny automaticky vykonávají.

DIM / 1–10 V

DIM je známý také pod názvem technologie 1–10 V. Tato technologie je považována za předchůdce DALI, je však dosud stále velmi rozšířená. Přítomnostní detektory DIM mohou tlumit světlo pomocí 1–10V elektronických předřadníků.

DIP spínač

DIP spínač umožňuje jednoduché a rychlé provádění základních nastavení u produktu (např. volbu mezi DALI a DSI u přítomnostních detektorů B.E.G. DALI/DSI).

Doba doběhu

Jestliže detektor již neregistruje žádný pohyb, začne běžet doba doběhu, po jejímž uplynutí se světlo vypne. Tuto dobu může pro detektor (v určitých mezích) uložit montážní technik. Doba doběhu zajišťuje, že se osoby, které se po určitou dobu nepohybují, neocitnou náhle ve tmě.

DSI

Zkratka „DSI“ znamená „Digital Serial Interface“ a je to patentovaný jednosměrný sběrnicový systém pro řízení osvětlení. DSI je předchůdcem DALI (viz: DALI).

Dvojitý zámek

viz: Ochrana proti manipulaci

ETS

Prostřednictvím softwaru ETS se nezávisle na jeho výrobci instalují systémy KNX. Výrobci vždy poskytují ke svým produktům také vhodnou databázi produktů pro ETS.

Funkce koridoru

Při aktivované funkci koridoru je plně automatický provoz (viz: Plně automatický provoz) deaktivován po vypnutí světla stisknutím tlačítka na 10 sekund namísto nastavené doby doběhu.

Funkce party

Funkce party deaktivuje automatické řízení osvětlení na dobu 12 hodin. Světlo přitom může být zapnuté nebo vypnuté.

Guided Light / Guided Light PLUS

Guided Light je označení pro funkci, kterou lze realizovat jen s řízením osvětlení DALISYS od firmy B.E.G. Detekci pohybu ve stanovené oblasti je možné použít k automatizovanému řízení osvětlení na okruhu DALI (Guided Light) nebo v celé budově (Guided Light PLUS). Pomocí této funkce lze při dodržení aspektů bezpečnosti a komfortu (alespoň orientační světlo ve všech viditelných oblastech) navíc ušetřit energii (neviditelné oblasti se vypnou).

HKL/HVAC

Jako HKL (topení, větrání, klimatizace) označuje firma B.E.G. detektory, které mají speciální kanál pro ovládání topení/větrání/klimatizace. V angličtině je běžný pojem HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning).

Intenzita osvětlení

Intenzita osvětlení je světelný tok, který u každé povrchové jednotky dopadá na rovinu. Intenzita osvětlení se uvádí v luxech (lx). Je to nejdůležitější světelná hodnota pro uživatele, protože definuje jas na podlahové nebo pracovní ploše.

IR adaptér

Při použití aplikace pro smartphony od firmy B.E.G. se infračervené připojení k detektoru vytvoří prostřednictvím IR adaptéru od firmy B.E.G. Tento adaptér se jednoduše zapojí do výstupu pro sluchátka na smartphonu.

Jazýčkové relé

Jazýčkové relé je obzvláště tiché relé, u něhož není slyšet žádný spínací zvuk.

Jednosměrné dálkové ovládání

Pomocí jednosměrného dálkového ovládání lze vysílat povely a nastavení do dálkově ovladatelného zařízení. Dálkové ovládání však nemůže přijímat ze zařízení žádná data.

KNX

KNX je celosvětově standardizovaná průmyslová sběrnice pro automatizaci budov. Standard KNX je otevřený standard, k němuž se zatím připojilo více než 400 firem po celém světě.

Konstantní regulace osvětlení

Pro konstantní regulaci osvětlení se v detektoru uloží požadovaná hodnota jasu. Je-li v místnosti málo přirozeného světla, reguluje detektor umělé světlo tak, aby součet denního a umělého světla dosahoval požadované hodnoty jasu.

Krycí lamely

(nazývané také zaslepovací kryty) slouží k přizpůsobení snímacího rozsahu detektoru místním podmínkám. Na čočku detektoru se upevňují zaklapnutím.

Lumen

viz: Světelný tok

Lux

viz: Intenzita osvětlení

Měření smíšeného světla

Jako smíšené světlo se označuje kombinace přirozeného a umělého světla. Při měření smíšeného světla měří přítomnostní detektor součet umělého a denního světla za účelem vypnutí umělého světla při přibývání denního světla.

Multicast

Detektory, které digitálně ovládají DALI svítidla seskupená do skupin (=Multicast)

Obousměrné dálkové ovládání

Obousměrné přístroje jsou řízeny obousměrným dálkovým ovládáním. Tato dálková ovládání dokážou nejen vysílat povely a nastavení do přístroje, ale také přijímat data. Tak je možné číst data přístroje a nastavení.

Ochrana proti manipulaci

Ochrana proti manipulaci deaktivuje infračervené rozhraní pro dálkové ovládání v detektoru, aby nemohly být bez souhlasu majitele provedeny neúmyslné nebo svévolné změny nastavení.

Ochrana proti podlezení

Venkovní detektory pohybu často mají senzory nasměrované dopředu. Pro zamezení podlezení detektorů u stěny nepovolanými osobami je oblast pod detektorem zajištěna takzvanou ochranou proti podlezení.

Odrušovací RC člen

Odrušovací RC členy slouží v případě potřeby k odrušení světelné instalace. Z důvodu technicky podmíněných napěťových špiček může při zapnutí indukčních zátěží (např. KVG) dojít, právě ve spojení s velkými délkami vedení, k nežádoucímu sepnutí stropních nebo pohybových detektorů. U větších instalací, u kterých se paralelně nastavuje větší množství elektronických předřadníků, se doporučuje použít odrušovací RC členy. Nejlepšího odrušení lze dosáhnout pomocí instalace v blízkosti původce rušení.

Orientační světlo

Pro orientační světlo se v detektoru uloží procentuální hodnota tlumení světla. Na tuto hodnotu se světlo například ztlumí, pokud již není detekován žádný pohyb. Oblasti relevantní z hlediska bezpečnosti tak nejsou nikdy úplně ve tmě, přesto se v porovnání s hlavním osvětlením ušetří energie.

Orientační světlo Plus

Totéž co „orientační světlo“, jen s flexibilnějšími možnostmi nastavení (5 % až 90 %)

Pasivní infračervené záření (PIR)

Pasivní infračervené senzory snímají vyzařované teplo, které vydávají pohybující se teplé objekty. Senzory samotné nevysílají žádné záření, a proto se označují jako pasivní.

PC-Tools

PC-Tools je balíček aplikací pro Windows určený speciálně pro systém řízení osvětlení DALISYS od firmy B.E.G. Pomocí aplikací lze adresovat, seskupovat, parametrizovat a udržovat všechny účastníky okruhu DALI.

Peak (svítidlo)

Peak (v překladu z angličtiny: vrchol) je bod na svítidle, který má nejvyšší jas. Svítidlo se přitom posuzuje ze všech stran. Příliš vysoký jas na svítidle může vést k oslnění.

PF

Účiník (anglicky: power factor (PF)) označuje poměr činného výkonu (P) ke zdánlivému výkonu (S). V zařízeních pro napájení elektrickým proudem se pro zamezení ztrát při přenosu usiluje o co nejvyšší účiník. V ideálním případě je roven 1.

Plně automatický provoz

V plně automatickém provozu reaguje detektor na pohyb a automaticky zapíná nebo vypíná světlo. Navíc lze světlo zapnout a vypnout pomocí tlačítka.

Potenciometr

S použitím šroubováku je možné prostřednictvím potenciometru nastavit přímo na detektoru spínací prahové hodnoty, dobu doběhu a požadovanou hodnotu jasu.

Požadovaná hodnota

Požadovaná hodnota označuje intenzitu osvětlení (hodnota v luxech), kterou si uživatel přeje v místnosti.

Přítomnostní detektor

Přítomnostní detektory pracují s PIR nebo VF technologií a mají přitom jedno nebo více světelných čidel. Jestliže byl rozpoznán pohyb a jas je pod nastavenou hodnotou luxů, zapne se osvětlení. Přítomnostní detektory mají velmi citlivé senzory a jsou schopny rozpoznat i velmi malé pohyby jako psaní na klávesnici nebo pohyb myší.
Na rozdíl od pohybových detektorů měří přítomnostní detektor jas permanentně. To znamená, že při dostatečném jasu denního světla se umělé světlo vypne, i když detektor rozpozná další pohyb. Proto se přítomnostní detektory skvěle hodí pro místnosti, v nichž se trvale zdržují osoby. 

Přítomnostní detektor DUO

Jako DUO označuje firma B.E.G. přítomnostní detektory pro řízení dvou skupin svítidel. Dva integrované, nastavitelné světelné senzory měří nezávisle na sobě jas ve dvou různých zónách místnosti (např. v zóně u okna / v zóně daleko od okna) pro regulaci dle potřeby.

Přítomnostní detektor pro koridory

Pro koridory vyvinula firma B.E.G. speciální čočky, kterými se snímací rozsah těchto detektorů optimálně nasměruje na dlouhé chodby. Tyto detektory jsou v názvu produktu označeny písmenem „K“.

Přítomnostní detektor TRIO

Jako TRIO označuje firma B.E.G. přítomnostní detektory, které mají tři kanály. Těmito 3 kanály mohou být v závislosti na produktu spínací kontakty nebo rozhraní DALI.

Pohybový detektor

Pohybové detektory reagují na pohyb v blízkém okolí. Jestliže detektor rozpoznal pohyb a jas je pod nastavenou hodnotou luxů, zapne se osvětlení. Není-li registrován žádný další pohyb, světlo se po nastavené době doběhu opět vypne. Pohybové detektory měří jas jen při zapnutí. To znamená, že pokud je souvisle detekován nový pohyb, zůstane umělé světlo zapnuté i přesto, že denní světlo přibývá. Proto se pohybové detektory hodí v první řadě pro použití venku nebo v průchozích oblastech jako na chodbách a schodištích. Většina pohybových detektorů pracuje s technologií PIR (viz: Pasivní infračervené záření). Existují však také pohybové detektory, které pracují s VF technologií (viz: VF).

Poloautomatický provoz

V režimu „Poloautomatický provoz“ není osvětlení aktivováno pohybem, ale musí se zapnout manuálně tlačítkem. Není-li již detekován žádný pohyb, začne běžet nastavitelná doba doběhu, po jejímž uplynutí se světlo automaticky vypne.

Provoz projektoru

Jestliže se světlo manuálně vypne stisknutím připojeného tlačítka, zůstane světlo vypnuté do doby, než bude detekován pohyb a uplyne nastavená doba doběhu.

Radarový detektor

viz: VF

Regulační provoz

V regulačním provozu reguluje/tlumí detektor umělé světlo podle denního světla.

Rezerva chodu

Ve spínacích hodinách s rezervou chodu se nachází záložní baterie. Ta slouží k přemostění výpadků proudu.

Roční spínací hodiny

Roční spínací hodiny lze konfigurovat jednotlivě pro každý kalendářní den. To umožňuje odlišná nastavení např. pro dny pracovního klidu.

Snímací/detekční rozsah

Snímací rozsah je hodnota v metrech a popisuje oblast, kterou lze pokrýt snímáním pohybu. U přítomnostních detektorů s technologií PIR se přitom uvádějí tři hodnoty (pohyb příčně k detektoru, pohyb frontálně k detektoru, minimální pohyby), protože podle toho, v jakém směru se osoba pohybuje, existují velké rozdíly ve snímacím rozsahu.

Softstart

Softstart je funkce, kterou je možné aktivovat nebo deaktivovat u všech produktů DALI. Je-li funkce aktivována, zapne se světlo v okamžiku zapnutí nejprve na 10 %. Poté se umělé světlo automaticky upraví podle nastavené požadované hodnoty. Je-li funkce deaktivována, spustí se regulace po povelu k zapnutí na 100 %.

Softstart PLUS

Totéž co „Softstart“, jen s flexibilnějšími zapínacími hodnotami (10 % až 90 %) a přídavným algoritmem „Vypočítaná zapínací hodnota“

Součinitel odrazu

Intenzita světla, která dopadá na pracovní plochu, se liší od intenzity světla, kterou naměří přítomnostní detektor na stropě. Součinitel odrazu je poměr mezi intenzitou světla na stropě a na pracovní ploše. Při průměrných podmínkách v místnosti činí součinitel odrazu 2. Tuto hodnotu nastavuje při výrobě detektorů firma B.E.G. Pro vyrovnání prostorových odchylek lze součinitel odrazu změnit.

Spínací provoz

Ve spínacím provozu detektor zapíná a vypíná světlo.

Spínací prahová hodnota

Spínací prahová hodnota označuje intenzitu osvětlení (hodnotu v luxech), při níž se umělé osvětlení aktivuje nebo deaktivuje.

Stavové LED

Stavové LED slouží ke zobrazení a signalizaci různých stavů/funkcí přítomnostních nebo pohybových detektorů.

Světelný tok

Světelný tok je světelná energie, kterou vyzařuje světelný zdroj (světelný tok zdroje) nebo svítidlo (světelný tok svítidla). Světelný tok svítidla je vždy menší než světelný tok zdroje z důvodu ztrát ve svítidle. Světelný tok se udává v lumenech (lm).

Světlo INI

Pomocí funkce INI-ON nebo INI-OFF se stanoví, zda je hlavní světlo během cyklu autotestu zapnuté (INI-ON) nebo vypnuté (INI-OFF). Z výroby je zpravidla světlo během cyklu autotestu zapnuté.

TM30

viz: Reprodukce barev

Třída IK

Pro klasifikaci působení mechanické síly se používá kód IK nebo stupeň odolnosti proti nárazu. Tuto třídu lze uvést také jako hodnotu v joulech. Čím vyšší je třída IK nebo hodnota v joulech, tím vyšší je odolnost proti nárazu.

Třída IP

Pomocí třídy IP se udává typ krytí produktů. První číslice označuje ochranu proti vniknutí prachu, druhá ochranu proti vniknutí vody. Čím vyšší číslice jsou, tím vyšší je stupeň ochrany.

Týdenní spínací hodiny

Týdenní spínací hodiny umožňují stanovení individuálních spínacích dob pro každý den v týdnu.

Účinnost (LED)

Účinnost LED svítidel je dána tím, kolik světla (lumenů) se vyprodukuje na jeden watt. Udává se v lm/W. Čím vyšší je tato hodnota, tím vyšší je energetická účinnost svítidla.

UP

Zkratka „UP“ v názvu produktu u pohybových a přítomnostních detektorů od firmy B.E.G znamená způsob montáže „pod omítku“.

VF (vysoká frekvence)

Na rozdíl od senzorů PIR vysílají vysokofrekvenční senzory aktivně vysokofrekvenční signály. Reflektované, od objektu odražené paprsky se vyhodnotí a využijí k detekci pohyblivých objektů.

Zajištění/ochrana proti vandalismu

Pro některé produkty nabízí firma B.E.G. příslušenství, které tyto produkty chrání před neoprávněným přístupem, např. pevně přišroubovatelný kryt potenciometru.

Zapínací prahová hodnota

U spínacích detektorů se hodnota jasu, při níž se zapíná osvětlení, nazývá zapínací prahová hodnota. Jen pod touto hodnotou se při pohybu zapne světlo.

Zařízení typu master/slave

Zařízení typu master řídí osvětlení, vysílají spínací a regulační impulzy do zařízení, které je k nim připojeno.

Zaslepovací kryty

viz: Krycí lamely

Zkušební provoz

Zkušební provoz slouží ke zjištění velikosti snímacího rozsahu (dosahu).  K tomuto účelu zapne detektor při každém detekovaném pohybu hlavní osvětlení na dvě sekundy, poté je na dvě sekundy vypne.

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář