Spotřeba energie jen v případě potřeby

Přítomnostní a pohybové detektory zapínají světlo a další spotřebiče jen tam, kde jsou přítomné osoby. Tato regulace šetří energii především v různě frekventovaných oblastech a navíc zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

 

 

Neradiační měření na základě infračerveného záření

Většina přítomnostních/pohybových detektorů v současnosti využívá metodu měření pomocí infračerveného záření. To vyzařují živé organismy a všechny teplé objekty (např. automobily se zahřátým motorem). Systém ve své snímací oblasti měří teplotní rozdíly vznikající při pohybu teplého objektu. Senzor v přítomnostním/pohybovém detektoru nevysílá sám žádné signály, takže je označován jako pasivní (PIR, pasivní infračervený senzor). Snímací oblast detektoru závisí na optickém systému, ale také na počtu zabudovaných PIR senzorů.Kromě PIR senzorů mají detektory také senzory jasu. Přítomnostní/pohybové detektory zapnou při rozpoznaném pohybu světlo v případě, že jas klesl pod nastavenou prahovou hodnotu.

 

 

Více než jen zapnutí a vypnutí

Královskou disciplínou přítomnostního detektoru je regulace smíšeného světla. Detektor přitom vyhodnotí dopadající přirozené světlo: zapíná a vypíná umělé světlo a navíc je také reguluje podle přirozeného světla tak, aby byla dosažena hodnota požadovaného jasu v místnosti, individuálně uložená v přítomnostním detektoru. Tam, kde dříve bylo možné volit jen mezi 100 % (zapnuto) a 0 % (vypnuto), je tak zapotřebí jen určitá procentuální míra energie Pro regulaci světla jsou podporována nejčastěji používaná rozhraní DALI, 1–10V a KNX.

Zde naleznete příklady použití!

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář