Převzetí odpovědnosti

Zdroje naší planety nejsou nevyčerpatelné. Musíme s nimi zacházet zodpovědně, abychom pro budoucí generace zachovali obyvatelné životní prostředí. Společnost B.E.G. vyvíjí již od roku 1975 produkty, které výrazně snižují energetickou spotřebu budov. Patří sem detektory přítomnosti a pohybu, kterými lze podle potřeby regulovat osvětlení, ale také zařízení HKL (topení, větrání, klimatizace). Také reflektory s ekologickou LED technologií nebo systémy pro automatizaci budov jako DALI nebo KNX přispívají ke splnění tohoto cíle.

Pro šetrné zacházení se zdroji jsme optimalizovali také obaly našich produktů. Obaly chrání produkty při přepravě, ale pak již nejsou potřebné a zlikvidují se. Tam, kde dříve produkty chránily plastové blistry a plastové sáčky, používáme dnes lepenku a papír. V současnosti jsou obaly našich produktů vyrobené z velké části z obnovitelných surovin. Vypočítali jsme, že díky této změně zamezíme vzniku 44 tun plastového odpadu za rok.

Také informační přílohy byly redukovány na minimum. Protože jsou naše produkty prodávány většinou ve velkých počtech kusů, přílohy produktů jako návody k obsluze a další informace se často rovnou vyhazují. Proto přikládáme k našim produktům již jen stručný návod, k čemuž jsme povinni ze zákona. Podrobný návod a další informace jako například kontaktní údaje našeho servisu můžete rychle najít na naší domovské webové stránce. QR kód ve stručném návodu navede zákazníky přímo k příslušnému podrobnému návodu k obsluze ve formátu PDF.

Již od roku 2010 jsme certifikováni podle normy ISO 14001. Tato mezinárodní norma o environmentálním managementu zajišťuje nepřetržitý proces zlepšování při realizaci našich enviromentálních cílů. U našich produktů je pro nás rovněž důležitá udržitelnost: Vysoká kvalita našich produktů zaručuje nadprůměrně dlouhé cykly produktů. Používáme samozřejmě velmi kvalitní suroviny a sami kontrolujeme výrobní postupy a podmínky v našich výrobních závodech. V oblasti energeticky účinné budovy je dobrým příkladem centrála naší společnosti v Lindlaru: Automatizaci budovy zajišťují energeticky úsporné produkty KNX a DALI. Kromě toho používáme geotermii pro vytápění a solární energii prostřednictvím fotovoltaického zařízení na střeše našeho centrálního skladu.

Aktivně tak přispíváme k ochraně klimatu.

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář