Energie

Úspory | Stabilita | Bezpečnost

 

Odpovědné využívání zdrojů

Výstavba a provoz budov v současnosti způsobují téměř 40 % celosvětových emisí poškozujících klima. Budovy tak zaujímají přední místo v celosvětové spotřebě energie a jsou největším znečišťovatelem klimatu (Program OSN pro životní prostředí). Na pozadí politické nejistoty, prudce rostoucích cen energií a znatelných dopadů změny klimatu je třeba okamžitě jednat.

Energie je vzácné zboží. Například v Německu vláda reagovala na krizovou situaci v krátkém čase. Od této chvíle se řídíme heslem: děláme vše pro to, abychom výrazně snížili spotřebu energie. Osvětlovací systémy pro reklamní účely nebo architektonické osvětlení musí být v zimních měsících od 22:00 do 6:00 vypnuty, jinak provozovatelům hrozí vysoké pokuty.

Společnost B.E.G. zastavuje plýtvání energií již od 80. let 20. století.

Jako společnost zabývající se elektronikou se již více než 35 let věnujeme úsporám energie. Cílem vývoje našich detektorů pohybu a přítomnosti je spínat osvětlení podle potřeby a dosáhnout maximální bezpečnosti, pohodlí a úspory energie. S ohledem na světlost místnosti lze osvětlení ztlumit na požadovaný jas. Zapojením dostupného denního světla se výrazně snižuje spotřeba energie.

 

Využití potenciálu úspory energie

Snížení spotřeby energie a zároveň zvýšení komfortu - to je možné díky automatizaci budov řízené přítomností. Po nastavení parametrů pracuje systém automaticky na pozadí: to znamená, že se například automaticky přepíná a stmívá osvětlení, snižuje teplota v místnosti nebo chladicí výkon, pokud se místnosti nepoužívají nebo pokud již panují optimální, přirozené podmínky.

Zhasínání světel, když se nepoužívají, může fungovat i v soukromých domácnostech, ale čím větší je budova, tím méně uživatelé cítí odpovědnost. Zejména ve velkých budovách, jako jsou komerční budovy, průmyslové haly, sklady, parkoviště, nemocnice, domy, hotely a veřejné budovy, by mělo ovládání osvětlení fungovat automaticky, jakmile je prostor používán.

 

Ušetřete až 80 %

Uživatel budovy se nechce dotýkat vypínače na záchodě, ani se necítí bezpečně na tmavých chodbách a halách. Kancelářské činnosti nebo vyučování se obvykle přerušují jen zřídka, aby se světlo vypnulo, jakmile denní světlo dostatečně osvětlí místnost. V budovách bez automatizace budov to dosud znamenalo, že bezpečnost a pohodlí jsou ohroženy a osvětlení je trvale zapnuté. Tak lze například v kancelářské budově dosáhnout úspory až 50 %, ve skladu s vysokými regály až 60 % a na toaletách až 80 %.

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář