Produkty B.E.G. v globálním použití

Veřejné budovy

Není nic zajímavějšího než móda? Je výrazem ducha doby, společenského postavení a osobnosti. Belgické město Hasselt věnuje své vlastní muzeum historii módy a současným návrhářům. Vedle slavných světových jmen, jako jsou Chanel, Lanvin, Yves Saint Laurent a Versace, jsou zde zvěčněna díla belgických návrhářů Martina Margely a Rafa Simonse. Návštěvníci si mohou prohlédnout výběr z více než 18 000 exponátů hlavní sbírky. Stálou expozici doplňují každých šest měsíců zajímavé speciální výstavy.

Osvětlení v muzeu módy si zaslouží zvláštní pozornost. Exkluzivní kusy a nejkvalitnější materiály vyžadují zvláštní ochranu. Jak je zajištěno, aby vhodné osvětlení vytvořilo scénu pro hodnotnou haute couture, příležitostné oblečení a prêt-à-porter a zdůraznilo krásu exponátů? Jak lze při pravidelných změnách uspořádání výstav zajistit jednoduché přeprogramování nebo přizpůsobení světelných podmínek?

Město Hasselt jako provozovatel muzea mělo zájem o moderní, flexibilní a energeticky účinný systém řízení osvětlení, který by bylo možné zavést s co nejmenšími nároky na rekonstrukci. Za tímto účelem se obrátili na společnost B.E.G. Brück Electronic GmbH, která se specializuje na řízení osvětlení. Belgický tým B.E.G. vybavil výstavní místnosti a chodby Muzea módy senzory B.E.G. DALI-LINK. Pro zvýšení modularity byly detektory a tlačítkové moduly (PB BLE) částečně namontovány na kolejnicích. Administrativní, hygienické, skladové a sklepní prostory byly vybaveny levnými spínacími hlásiči.

Dům Hanse Sachse v Gelsenkirchenu postavený ve 20. letech 20. století slouží po několikaleté přestavbě jako nová městská radnice. Uvnitř se radnice prezentuje jako moderně koncipovaná administrativní budova, v níž se vedle občanského fóra a radničního sálu nachází také konferenční sály a kanceláře starosty a cca 280 kanceláří.

Kanceláře jsou vybaveny miniaturními přítomnostními detektory B.E.G. typu PD9. Přítomnostní detektory PD9 spínají a regulují osvětlení automaticky v závislosti na pohybech v místnosti. Přitom registrují i velmi malé pohyby jako například práci u psacího stolu. Díky řízení v závislosti na denním světle se při ubývajícím denním světle zvyšuje umělé světlo jen natolik, aby byla v místnosti dosažena přednastavená intenzita světla. Neplýtvá se tak energií a pracoviště jsou vždy optimálně osvětlená. Přítomnostní detektory PD9 byly přitom zcela nenápadně integrovány přímo do krytu svítidla.

Jedná se o největší stavební projekt ve středním Švýcarsku: 260 milionů švýcarských franků spolykaly čtyři novostavby v oblasti Allmend v Lucernu. Vedle fotbalového stadionu pro 17 000 fanoušků, domovského stadionu FC Lucern, vznikly dva výškové obytné domy a jedna sportovní budova – všechny budovy jsou vybaveny pohybovými a přítomnostními detektory od firmy B.E.G.

Požadavky zadavatele na spínání světla byly pro tento prestižní objekt velmi vysoké. Prioritou byly funkčnost a řízení osvětlení v souladu s potřebou. Kromě toho měl design přítomnostních detektorů odpovídat moderní architektuře komplexu. Celkově bylo zabudováno cca 600 pohybových a přítomnostních detektorů různých typů: od velkoplošně snímajícího PD4, který je vhodný pro plochy, velké kanceláře a sály, přes nástěnný detektor Indoor-180, který optimálně monitoruje chodby a toalety, až po malý PD9, který byl decentně umístěn do stropu z tahokovu. Projektanti přitom použili detektory KNX i konvenční 230V detektory. Speciální předností detektorů od firmy B.E.G. přitom je, že jsou k dostání ve stejném designu jak pro technologii KNX, tak pro technologii 230V, a proto není mezi oběma systémy žádný viditelný rozdíl.

Administrativní budovy

Moderní projektování technického zařízení budov je již více než 20 let receptem na úspěch projekční kanceláře Sulzer ve Vogtu. Rodinná firma se 40 zaměstnanci se etablovala s technickými inženýrskými službami, jako je projektování, poradenství a vedení stavby. Pro vlastní novostavbu si inženýři stanovili vysoké cíle: naplánovali budovu s nulovou spotřebou energie, která prokazatelně nespotřebuje větší množství energie, než sama vyprodukuje.

Celá domovní technika byla propojena systémem KNX. Zvláštní pozornost byla při optimalizaci spotřeby elektrického proudu věnována inteligentní regulaci smíšeného světla, neboť vlastní osvětlení může mít velký podíl na celkové spotřebě elektrického proudu. V kancelářích zajišťuje přítomnostní detektor PD11-KNX řízení osvětlení v souladu s potřebou. V závislosti na dopadání slunečního záření přidává jen tolik umělého světla, kolik je v příslušném okamžiku nutné. Pro osvětlení ve velkokapacitních kancelářích byly instalovány přítomnostní detektory PD2-KNX. Na chodbách byly zabudovány přítomnostní detektory PD4-KNX, které díky svému velkému snímacímu rozsahu pokrývají dlouhé oblasti. V místnostech, které nejsou trvale obsazené, jako jsou technické místnosti a sklady materiálu, byly nainstalovány detektory pohybu bez připojení KNX. Oblast vchodu a venkovní prostor jsou snímány čtyřmi venkovními pohybovými detektory RC-plus next.

S více než 4 500 zaměstnanci a zaměstnankyněmi je společnost Hamburger Hochbahn AG jedním z největších podniků místní dopravy v Německu. Centrála firmy se od roku 1918 nachází uprostřed historického centra Hamburku v bývalé písárně, tzv. Hochbahnhaus. Pro modernizaci budovy byla požadována úprava podle aktuálního standardu automatizace budov.

V budově se pracuje nepřetržitě 24 hodin denně, neboť místní doprava je v provozu i v noci. Světlo bylo dříve zapnuté 24 hodin denně. Pro snížení této extrémní spotřeby elektrického proudu bylo na chodby nainstalováno 128 přítomnostních detektorů typu PD4-M-Dimm. Do sklepů byly umístěny přítomnostní detektory typu PD2 a PD4, aby i zde bylo řízení osvětlení optimalizováno. Světlo v prostorách WC je spínáno prostřednictvím PD3N-1C-Micro. Díky integrovanému mikrofonu lze při vypnutí světla pohybový detektor aktivovat pouhým zvukem. Četné jednotlivé oblasti řízení osvětlení v budově Hochbahnhaus jsou vzájemně koordinované a umožňují optimální využití energie. Nová opatření pomohla snížit čistou dobu svícení z 24 hodin na 4–6 hodin denně.

Firma UNICUM (Národní sdružení výrobců obráběcích strojů) se sídlem v Cinisello Balsamo (nedaleko Milána) rekonstruovala v roce 2015 svoje hlavní sídlo, administrativní budovu postavenou v 80. letech 20. století, podle nejnovějších standardů energetické účinnosti.

Spotřeba energie v budově se v podstatě skládá ze dvou částí – osvětlení a HKL (topení, větrání, klimatizace). Pro řízení osvětlení a klimatizace v souladu s potřebou byly v celé budově nainstalovány přítomnostní detektory DALI. V kancelářích měří přítomnostní detektory PD2-M-DALI/DSI-HKL na každém pracovišti podíl denního světla v místnosti a dostatečně regulují umělé světlo tak, aby byla dosažena přednastavená hodnota v luxech. Druhý výstup detektoru řídí v závislosti na přítomnosti klimatizační systém. Na chodbách byly použity přítomnostní detektory typu PD4-M-DALI/DSI. Tyto detektory byly vybaveny funkcí nočního světla: při nepřítomnosti se osvětlení na nastavitelnou dobu ztlumí na 10% intenzitu. Díky tomu se uživatel nikdy nedívá do úplně temného prostoru.

Školy/univerzity

Projekt IWT-TETRA pro „zohlednění systémů řízení denního světla při plánování a renovaci školních budov“ Katolické univerzity Leuven (Technologický kampus Gent) je monitorovací kampaň, při níž byla v deseti školních třídách prováděna dlouhodobá praktická měření spotřeby energie.

Firma B.E.G. je jedním z dvaceti partnerů tohoto výzkumného projektu. Pro sledování řízení denního světla a kontrolu přítomnosti byly produkty od firmy B.E.G. nainstalovány ve dvou oblastech:

• Heilig-Hart & College Halle: Přítomnostní detektory PD2-KNX, které jsou pomocí sběrnice KNX propojeny s řídicím systémem budovy. Informace o využití místnosti získané pomocí přítomnostního detektoru lze využít také pro další funkce budovy, jako např. řízení topení.

• Don Bosco Haacht: Protože se ve společně používaných místnostech často zapomíná zhasnout světlo, byl ve školní třídě instalován přítomnostní detektor PD4-M-TRIO-DALI/DSI. Tento detektor dokáže ovládat tři kanály, z toho dva regulovatelné. Pro školní třídy, které mají zpravidla jednu stěnu s okny a druhou bez oken, je tento detektor ideální. Může současně zvýšit množství umělého světla na straně dále od oken oproti straně s okny.

Studie potvrdila, že inteligentním řízením osvětlení lze dosáhnout úspory energie v rozmezí 18–46 %.

Gymnázium Bürgerwiese má 950 studentů a 54 učitelů, takže je jednou z největších škol v Drážďanech. Centrální poloha a moderní prostory s velkými okny a spoustou světla zajišťují škole mimořádnou atraktivitu. Budova na Lennéplatz, postavená za 26,5 milionu eur, byla slavnostně otevřena v roce 2014. K energetické účinnosti přispělo cca 360 přítomnostních a pohybových detektorů.

Ve všech školních třídách Gymnázia Bürgerwiese se používá PD4-M-TRIO-DIM. Tento přítomnostní detektor byl vyvinut speciálně pro použití ve školních třídách. Má dvě světelná čidla, jedno je nasměrováno na oblast u oken, druhé na oblast u stěny bez oken. Tak je možné definovat dvě zóny osvětlení. Dalším směrodatným argumentem ve prospěch detektoru pro školní třídy je přídavné relé, kterým lze samostatně spínat osvětlení tabule.

Na dlouhých chodbách byly instalovány speciální přítomnostní detektory pro koridory PD4-M-2C-K. Malé meziprostory a niky snímá PD2-M-2C. Na školních toaletách s mnoha jednotlivými kabinkami zajišťuje detekci Indoor180R-Micro. Ten má vedle optického systému také akustickou detekci. Doba doběhu se tak automaticky prodlouží, pokud přítomnostní detektor zaregistruje zvuk. V nové sportovní hale byl zabudován PD4-M-2C. Tento přítomnostní detektor je konstruován pro velké výšky a pokrývá plochu max. 447 m2.

Ve středu lázeňského města Bad Harzburg na severním okraji pohoří Harc se nachází Gymnázium Wernera von Siemense, které bylo postaveno v roce 1928. Toto školské zařízení založené v roce 1869 jako Harcburská soukromá školská společnost má za sebou téměř 150letou historii. V současnosti navštěvuje školu v 5.–12 ročníku cca 550 žáků, k tomu je třeba připočíst ještě cca 55 učitelů.

Pro vzájemně nezávislé řízení jednotlivých místností ve škole bylo v novém systému KNX nainstalováno 150 stropních detektorů typu PD2-KNX. Zejména ve školních třídách s vysokým podílem denního světla se využívá potenciál úspory na základě regulace světla v závislosti na denním světle. Umělé světlo se přitom používá jako doplnění denního světla, to znamená, že se přidává jen tolik umělého světla, kolik je v příslušném okamžiku nutné. Další výhodou je, že detektor vypne světlo, pokud již neregistruje žádný pohyb. Nemůže se tak stát, že během přestávky nebo po skončení školního vyučování zůstane osvětlení zapnuté.

Signál přítomnosti stropního detektoru se navíc využívá pro řízení regulace teploty v jednotlivých místnostech. Mimo běžné vyučovací doby se v místnosti udržuje komfortní teplota jen v případě, že je místnost právě používána. Tímto způsobem je zajištěno optimální řešení, co se týče komfortu a energetické úspory u osvětlení a vytápění budovy.

Škola Lindenschule v Lübtheenu, obci vzdálené cca 40 km od Schwerinu, hlavního města země Meklenbursko-Přední Pomořansko, je celostátně první škola s neutrálními náklady na topení a emisemi CO2. Při sanaci a přestavbě byla tehdejší panelová budova přeměněna na inteligentní pasivní dům. Významné změny se dotkly také energeticky účinného osvětlení.

Ve všech částech školy byly nainstalovány regulovatelné přítomnostní detektory. Ve 28 školních třídách řídí detektory typu PD4-M-TRIO-DIM svítidla se zohledněním dopadajícího denního světla. Učitelé přitom mají vždy možnost zasahovat do automatického provozu. Světlo je tak možné ručně vypnout např. při referátech se zpětným projektorem. Na chodbách a ve větších vedlejších prostorech se používá celkem 68 přítomnostních detektorů typu PD4-M. Tyto detektory zajišťují, že se osvětlení na chodbách vypne, pokud se chodby např. během vyučování nepoužívají. Menší vedlejší prostory jako kopírovací místnost, sklad pro papír nebo sklad nábytku monitoruje 31 kompaktních detektorů typu PD2-M se snímacím dosahem 10 metrů. Školní toalety jsou vybaveny nástěnným detektorem typu Indoor R180. Tento detektor se nachází v běžné krabičce vypínače a má navíc zabudovaný mikrofon, takže spíná osvětlení nejen při detekci pohybu, ale také při zaregistrování zvuků.

Logistické haly

Firma Southampton Freight Services Ltd (SFS) byla založena v roce 1998 jako rodinná přepravní a logistická společnost. Po 17 letech potřebovala společnost kvůli silnému hospodářskému růstu nové, větší obchodní prostory. Kromě energetické účinnosti byla pozornost zaměřena také na instalaci energeticky úsporných LED svítidel a ovládání osvětlení.

Ve velkých a otevřených kancelářských a konferenčních místnostech byly nainstalovány přítomnostní detektory PD2, které měří dopadání denního světla do místností a podle toho regulují osvětlení. Při nedostatku denního světla se intenzita jasu svítidel zvýší, při dostatku denního světla se intenzita jasu svítidel sníží nebo se svítidla úplně vypnou. V oblastech, v nichž je konstantní měření denního světla zbytečné, byly nainstalovány detektory pohybu PD3. Tyto detektory registrují pohyb a zapínají světlo v závislosti na jasu okolního prostředí. V hlavním skladu a v oblastech regálů byly použity detektory série PD4. Tyto detektory mají velký rozsah snímání. Detektory GH řady PD4 navíc mají speciální čočku, která dokáže snímat pohyb také z výšky 14 metrů.

Osobní poradenství

Naše centrála je vám kdykoliv k dispozici. V případě dotazů k objednávce, produktům, technice nebo plánování nás kontaktujte na:

Telefon: +420 23 33 23 089
E-Mail: info(@)beg-luxomat(.)cz
Kontaktní formulář